Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet Warszawski - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Adult Education and Developmental Activities Design
African Studies
Ameryka Łacińska
Applied Multilingual and Multicultural Studies
Archaeology (Studies in English)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej
Artes Liberales
Business and Management
Cognitive Science
Data Science and Business Analytics
EU Energy and Climate Law
European Politics and Economics
Finance, International Investment and Accounting
Global Environment and Development
Graduate Programme in International Relations
Graduate Programme in Political Science
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
History of Ancient Mediterranean Civilizations
Humanitarian Action
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
International Business Program
International Economics
International Legal Communication
International Management and Intercultural Communication – Global MBA
International Studies in Philosophy
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej
Language Science and Technology
Machine Learning
Master in Food Systems
Migration Studies and New Societies
Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
Physics (Studies in English)
Quantitative Finance
Quantum Physics and Chemistry – Individual Research Studies
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others
Social and Public Policy
Sustainable Development
Undergraduate Programme in International Relations
Undergraduate Programme in Political Science
administracja
antropozoologia
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
arabistyka
archeologia
architektura przestrzeni informacyjnych
astronomia
bezpieczeństwo wewnętrzne
bioetyka
biofizyka
bioinformatyka i biologia systemów
biologia
biotechnologia
chemia
chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
chemia medyczna
chemia stosowana
chemiczna analiza instrumentalna
cyberbezpieczeństwo
dziennikarska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i medioznawstwo
dziennikarstwo i medioznawstwo
edukacja alternatywna z animacją społeczno-kulturalną
edukacja alternatywna z edukacją artystyczną
egiptologia
ekologia
ekonomia
energetyka i chemia jądrowa
etnologia
etnologia i antropologia kulturowa
europeistyka
europeistyka - studia europejskie
europeistyka wschodniosłowiańska
europeistyka-integracja europejska
europejskie studia optyki okularowej i optometrii
europejskie studia ukrainistyczne
fennistyka
filologia
filologia angielska
filologia angielska
filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics)
filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture)
filologia bałtycka
filologia białoruska
filologia białoruska z językiem angielskim
filologia iberyjska
filologia klasyczna
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologia nowogrecka
filologia polska
filologia polskiego języka migowego
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia ugrofińska
filologia ukraińska
filologia włoska
filozofia
finanse biznesu i rachunkowość
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość
finanse, inwestycje i rachunkowość
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
fizyka
geochemia, mineralogia i petrologia
geofizyka w geologii
geografia
geografia ekonomiczna
geografia fizyczna
geografia regionalna
geoinformatyka
geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii
geologia
geologia inżynierska
geologia klimatyczna
geologia poszukiwawcza
geologia poszukiwawcza
geologia stosowana
geologia stratygraficzna i sedymentologia
geologia złożowa i gospodarcza
germanistyka
gospodarka przestrzenna
helwetologia – studia szwajcarskie
hispanistyka stosowana
historia
historia i kultura Żydów
historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
historia sztuki
hungarystyka
hydrogeologia
iberystyka
iberystyka
iberystyka: hispanistyka
iberystyka: portugalistyka
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
informatyka i ekonometria
inżynieria nanostruktur
inżynieria obliczeniowa
inżynieria obliczeniowa
japonistyka
język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem
językoznawstwo
kartografia
kierunek lekarski
kognitywistyka
komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
kryminalistyka i nauki sądowe
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
kryminologia
kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia
kultura Wschodu Starożytnego - egiptologia
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
kultury Śródziemnomorza
lingwistyka stosowana
lingwistyka stosowana
literaturoznawstwo
logistyka i administrowanie w mediach
logopedia ogólna i kliniczna
matematyka
międzykulturowe studia filologiczne
międzywydziałowe studia ochrony środowiska
muzykologia
nanoinżynieria
nauczanie fizyki
nauczanie języka angielskiego
nauczanie języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie
nauczanie języka francuskiego
nauczanie języka hiszpańskiego
nauczanie języka niemieckiego
nauczanie języków obcych
nauczanie języków obcych
nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
nauki o bezpieczeństwie
nauki o polityce
nauki o polityce publicznej
nauki o sztuce
ochrona zwierząt
ochrona środowiska
ochrona środowiska
ochrona środowiska
optometria
organizowanie rynku pracy
orientalistyka
orientalistyka – afrykanistyka
orientalistyka – arabistyka
orientalistyka – egiptologia
orientalistyka – hebraistyka
orientalistyka – indologia
orientalistyka – iranistyka
orientalistyka – japonistyka
orientalistyka – koreanistyka
orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
orientalistyka – sinologia
orientalistyka – turkologia
paleontologia
pedagogika
pedagogika
pedagogika małego dziecka
pedagogika nauczycielska
pedagogika nauczycielska
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
politologia
polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze
polityka publiczna
polityka społeczna
polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym
praca socjalna
prawo
prawo finansowe i skarbowość
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
psychologia
publikowanie współczesne
rachunkowość i controlling
radiogenomika
resocjalizacja
samorząd terytorialny i polityka regionalna
sinologia
slawistyka
slawistyka zachodnia i południowa
socjologia
socjologia cyfrowa
socjologia interwencji społecznych
socjologia stosowana i antropologia społeczna
specjalistyczne studia wschodnie w ramach Studium Europy Wschodniej
stosowana psychologia zwierząt
stosunki międzykulturowe
stosunki międzynarodowe
studia amerykanistyczne
studia euroazjatyckie
studia filologiczno - kulturoznawcze
studia kanadyjskie
studia miejskie
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzykierunkowe MISMaP
studia międzyobszarowe MISH
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
studia regionalne i lokalne
studia wschodnie
sztuka pisania
sztuki społeczne
tektonika i kartografia geologiczna
ukrainistyka z językiem angielskim
umowy bilateralne
varsavianistyka
wiedza o kulturze
zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
zarządzanie
zarządzanie Big Data
zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie środowiskiem
zastosowania fizyki w biologii i medycynie

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)