Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3INZ11 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla III roku
ZFBM, II stopień; przedmioty do wyboru z fizyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość matematyki, fizyki kwantowej i chemii fizycznej

na poziomie wykładów :


1. Rachunek różniczkowy i całkowy


2. Mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii

molekularnej


3. Chemia fizyczna

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wyjaśnienie związków między właściwościami atomów i cząsteczek a właściwościami układów makroskopowych i zdobycie umiejętności obliczania funkcji termodynamicznych dla układów chemicznych

Pełny opis:

Na wykładzie przedstawiony jest fenomenologiczny i statystyczny opis układów makroskopowych, kwantowa definicja mikrostanu, liczba mikrostanów, warunek równowagi układów oddziałujących termicznie, statystyczna definicja temperatury i entropii; rozkład kanoniczny, suma statystyczna i jej związek z funkcjami termodynamicznymi układu; wpływ translacji, rotacji, oscylacji, wzbudzeń elektronowych, spinu jąder oraz rotacji wewnętrznej na funkcje termodynamiczne gazów dwu- i wieloatomowych; termodynamika statystyczna kryształów atomowych, teoria Einsteina i Debye'a, entropia resztkowa, termodynamika defektów w kryształach; zastosowanie metody statystycznej do badania równowag chemicznych oraz do oceny szybkości reakcji chemicznych; wielki rozkład kanoniczny, fluktuacja liczby cząsteczek; statystyki Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca; limit klasyczny (Boltzmanna) i granice jego stosowalności; zastosowanie statystyk kwantowych do gazu elektronowego i fotonowego; kondensacja Bosego-Einsteina; przybliżenie kwaziklasyczne; suma statystyczna w granicy klasycznej i jej obliczenie dla gazu niedoskonałego; rozwinięcie wirialne równania stanu, równanie van der Waalsa; symulacje Monte Carlo i dynamika molekularna.

Literatura:

1. F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa 1975.

2. N. A. Smirnowa, Metody termodynamiki statystycznej w chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1980.

3. H. Buchowski, Elementy termodynamiki statystycznej, WNT, Warszawa 1998.

4. R. Kubo, Fizyka statystyczna I, WNT, Warszawa, 1991

5. A. Ciach, R. Hołyst, A. Poniewierski. Termodynamika dla chemikow, fizyków i inżynierów. UKSW Warszawa, 2004

Efekty uczenia się:

Zrozumienie podstawowych zasad termodynamiki i mechaniki statystycznej oraz opanowanie umiejętności zastosowania termodynamiki statystycznej do obliczania funkcji

termodynamicznych, stałych równowagi oraz szybkości reakcji

w prostych układach chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Modrzejewski
Prowadzący grup: Marcin Modrzejewski, Aleksander Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.