Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCHKESM4 Kod Erasmus / ISCED: 13.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 4 semestru
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia wymagane przed wykładem:


Analiza matematyczna i Algebra z geometrią lub Matematyka, Fizyka IV, Mechanika klasyczna lub analogiczne zajęcia o tym samym lub większym stopniu trudności

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z formalizmem i zastosowaniami chemii kwantowej do opisu mikroświata

Pełny opis:

WYKŁAD 1

Przybliżenie Borna-Oppenheimera.

WYKŁAD 2-3

Podstawy teorii grup punktowych.

WYKŁAD 4-5

Związek spinu ze statystyką. Symetria permutacyjna funkcji falowej dla układu wielu ciał. Wyznacznik Slatera. Metoda pola średniego, przybliżenie jednoelektronowe.

WYKŁAD 6-7

Równania Hartree-Focka. Metoda pola samouzgodnionego. Przybliżenie Roothaana.

WYKŁAD 8

Konfiguracje elektronowe atomów. Termy atomowe. Podstawy spektroskopii atomowej.

WYKŁAD 9-10

Teoria orbitali molekularnych. Konfiguracje elektronowe cząsteczek. Istota wiązania chemicznego.

WYKŁAD 11

Korelacja elektronowa.

WYKŁAD 12-15

Kwantowy opis wzbudzeń elektronowych, drgań i rotacji cząsteczek z odniesieniem do spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej i elektronowej

Literatura:

1. David O. Hayward, "Mechanika kwantowa dla chemików", PWN 2007

2. Włodzimierz Kołos, Joanna Sadlej, "Atom i cząsteczka", WNT 2007

3. Włodzimierz Kołos, "Elementy chemii kwantowej sposobem niematematycznym wyłożone", PWN 1984

4. Włodzimierz Kołos, "Chemia Kwantowa", PWN 1978

5. J.P. Lowe, K.A. Peterson, "Quantum Chemistry", 3rd edition, AC 2005

6. P.W. Atkins, R.S. Friedman, "Molecular Quantum Mechanics", 5th edition, Oxford University Press

oraz literatura zalecana do kursu mechaniki kwantowej z pierwszej połowy semestru

Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności.

-znajomość zjawisk fizycznych pokazujących nieprzystawalność fizyki klasycznej do mikroświata

-opanowanie podstawowych pojęć i formalizmu matematycznego mechaniki kwantowej

-zrozumienie kwantowego obrazu wielkości fizycznych, takich jak energia, moment pędu,

-analiza właściwości rozwiązań równania Schrödingera dla cząstki w pudle, oscylatora harmonicznego, rotatora sztywnego i atomu wodoru;

-wykorzystanie znajomości rozwiązań równania Schrödingera dla prostych układów do przybliżonego opisu dynamiki atomów i molekuł

-zastosowanie języka chemii teoretycznej do opisu struktury elektronowej atomów i prostych cząsteczek

Umiejętności

-umiejętność rozwiązywania standardowych zagadnień nierelatywistycznej mechaniki kwantowej

- opis zjawisk kwantowych za pomocą prostych modeli matematycznych

- wyjaśnianie efektów wynikających z dualizmu korpuskularno-falowego i interferencji kwantowej

Postawy. Student

-potrafi docenić podejście modelowe i teoretyczne w różnych dziedzinach życia, od nauki do gospodarki i życia codziennego.

-nabiera nawyków zdyscyplinowanego i uporządkowanego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

- zadania domowe

- kolokwia

- końcowy egzamin pisemny

- końcowy egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Stolarczyk
Prowadzący grup: Michał Przybytek, Leszek Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.