Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje i transformacje molekuł w chemii organicznej - proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1KTMCHOPL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje i transformacje molekuł w chemii organicznej - proseminarium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru (dedykowane) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Tematyka seminarów jest ściśle powiązana z bieżącym wykładem. Celem zajęć jest utrwalenie i rozszerzenie aktualnie poruszanych na wykładzie zagadnień i zilustrowanie ich konkretnymi przykładami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarów jest ściśle powiązana z bieżącym wykładem. Celem zajęć jest utrwalenie i rozszerzenie aktualnie poruszanych na wykładzie zagadnień i zilustrowanie ich konkretnymi przykładami.

Pełny opis:

Tematyka seminarów jest ściśle powiązana z bieżącym wykładem. Celem zajęć jest utrwalenie i rozszerzenie aktualnie poruszanych na wykładzie zagadnień i zilustrowanie ich konkretnymi przykładami.

Szczegółowo zostaną omówione między innymi syntezy wybranych związków naturalnych lub pochodnych organicznych o znaczeniu farmakologicznym, w tym syntezy pochodnych neurotransmiterów, alkaloidów izochinolinowych i beta-karbolinowych, lignanów oraz innych połączeń heterocyklicznych.

Literatura:

1. John McMurry, Chemia Organiczna, PWN Warszawa 2000, tom 1 i 2

2. Jacek Skarżewski, Wprowadzenie do Syntezy Organicznej, PWN Warszawa, Łódź 1999

3. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, Chemia Organiczna, PWN Warszawa 1997

4. Jacek Gawroński, Krystyna Gawrońska, Stereochemia w Syntezie Organicznej, PWN

Warszawa 1988

5. Przemysław Mastalerz, Chemia Organiczna, PWN Warszawa 1984

6. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody

identyfikacji związków organicznych, PWN Warszawa 2007

7. Richard C. Larock, Comprehensive Organic Transformations, Wiley VCH, 1999

8. Michael B. Smith, Jerry March, March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, Wiley-Interscience, 2007

Efekty uczenia się:

Oczekiwane jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy o syntezie i przekształceniach związków organicznych o znaczeniu biologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidywane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czarnocki
Prowadzący grup: Zbigniew Czarnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)