Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne i statystyczne w chemii - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MNUMLZ Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne i statystyczne w chemii - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty dedykowane dla studentów studiów 1-go stopnia (S1-CH) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zaliczone kursy matematyki, fizyki, chemii i informatyki w zakresie pierwszych trzech lat studiów dziennych. Pożądany jest nieskrępowany dostęp studenta do komputera osobistego (lub terminala w komputerowej sieci uniwersyteckiej).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wiadomości zdobyte podczas wykładu z Metod Numerycznych i Statystycznych w Chemii będą wykorzystane praktycznie w laboratorium komputerowym. Przewiduje się indywidualny dostęp studenta do terminala komputerowego.

Większość problemów chemicznych omawianych podczas wykładu będzie rozwiązywana podczas realizacji zadań laboratoryjnych. Zakres merytoryczny pokrywa się z pełnym opisem wykładu.

Pełny opis:

Przewiduje się wykorzystanie dostępnego oprogramowania do rozwiązywania problemów ilustrujących zagadnienia omawiane na wykładzie "Metody numeryczne i statystyczne w chemii ". Wybrane problemy chemiczne obejmujące m.in. obliczenia i symulacje z zakresu spektroskopii molekularnej, chemii teoretycznej,

organicznej i analitycznej będą rozwiązywane przy pomocy oprogramowania wspomagającego obliczenia numeryczne ( np. SciLab) lub zaawansowana analizę statystyczną (np, SAS, SPSS).

Literatura:

Brandt S. Analiza danych Wydawnictwo Naukowe PWN 1998 Warszawa ISBN 83-01-12986-7

Malarska A. Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS Wydawnictwo SPSS 2005 Kraków ISBN 3-912871-2-2

Efekty kształcenia:

Zdobycie umiejętności posługiwania się metodami numerycznymi i statystycznymi w rozwiązywaniu szeregu zagadnień chemicznych, w których niezbędne jest wspomaganie komputerowe. Ważnym celem zajęć jest pokazanie studentom sposobu konstrukcji modeli chemicznych wraz z implementacją w różnych systemach komputerowych.

Metody i kryteria oceniania:

Jeden test pisemny w połowie semestru, drugi test pisemny w końcu semestru, samodzielne zadanie komputerowe (projekt) do wykonania najpóźniej do końca semestru, każde oceniane w skali od 2 do 5.

Udział w ocenie końcowej: 25 % pierwszy test, 30% drugi test, 40 % zadanie komputerowe (projekt), 5 % kontrola obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się obowiązkowych praktyk zawodowych. Dla zainteresowanych studentów stwarza się mozliwość samodzielnej pracy z komputerami w pomieszczeniach Pracowni Chemii Kwantowej, pod nadzorem nauczyciela,

w wymiarze do 180 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Leś
Prowadzący grup: Andrzej Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.