Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne i statystyczne w chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MNUMWZ Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne i statystyczne w chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty dedykowane dla studentów studiów 1-go stopnia (S1-CH) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zaliczone kursy matematyki, fizyki, chemii i informatyki w zakresie pierwszych trzech lat studiów dziennych obowiązujacych w Wydziale Chemii UW. Pożądany jest nieskrępowany dostęp studenta do komputera osobistego lub terminala w komputerowej sieci uniwersyteckiej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawione będą ważniejsze metody numeryczne i statystyczne w rozwiązywaniu zagadnień chemicznych umożliwiające poznanie sposobu konstrukcji modeli chemicznych wraz z implementacją w różnych systemach komputerowych.

Pełny opis:

Błędy elementarnych obliczeń numerycznych. Interpolacja funkcji. Interpolacja wielomianami Lagrange'a. Interpolacja trygonometryczna. Interpolacja funkcjami sklejanymi. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne. Formuły różnicowe dla 1-szych i 2-gich pochodnych. Kwadratury Newtona-Cotesa. Kwadratury złożone. Ekstrapolacja Richardsona. Kwadratury Gaussa, Laguerre'a, Hermite'a. Wybrane metody obliczania całek wielokrotnych. Podstawowe metody numeryczne algebry liniowej. Rozwiązywanie równań liniowych z macierzą ogólną i symetryczną. Metoda eliminacji Gaussa. Rozkład LU. Macierz odwrotna. Wybrane metody obliczania wektorów i wartości własnych macierzy symetrycznych. Równania nieliniowe. Metoda Newtona-Raphsona. Metoda iteracji. Poszukiwanie ekstremów funkcji wielu zmiennych. Metoda największego spadku. Zmodyfikowana metoda Newtona-Raphsona. Algorytm Neldera-Meada. Równania różniczkowe zwyczajne. Metoda Eulera i jej modyfikacje. Metody Runge-Kutty. Układy sztywne. Przykłady zastosowań w kinetyce chemicznej. Algorytm Verleta w metodzie dynamiki molekularnej.

Literatura:

Szalewicz K. Metody numeryczne i statystyczn w chemii Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1987 Warszawa ISBN 83-2300-411-0

Efekty kształcenia:

Zdobycie umiejętności posługiwania się metodami numerycznymi i statystycznymi w rozwiązywaniu zagadnień chemicznych, poznanie sposobu konstrukcji modeli chemicznych wraz z implementacją w różnych systemach komputerowych

Metody i kryteria oceniania:

Cotygodniowe 5-minutowe testy sprawdzające stopień opanowania meteriału, ustne kolokwium końcowe. Niezbędne jest uzupełnianie i aktualizacja wiedzy ze źródeł dostępnych w sieci internet (samodzielnie, np. w warunkach domowych, w oparciu o wskazówki wykładowcy).

Udział w ocenie: 90% kolokwium, 10% testy.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się obowiązkowych praktyk zawodowych. Dla zainteresowanych studentów stwarza się mozliwość samodzielnej pracy z komputerami w pomieszczeniach Pracowni Chemii Kwantowej, pod nadzorem nauczyciela,

w wymiarze do 90 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Leś
Prowadzący grup: Andrzej Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.