Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria związków pi-elektronowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC182M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Teoria związków pi-elektronowych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki i chemii, plus

znajomość chemii kwantowej na poziomie studiow licencjackich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych modeli teoretycznych opisujących własności molekuł pi-elektronowych

Pełny opis:

Zastosowanie teorii orbitali molekularnych do opisu stanu podstawowego oraz stanów jonowych i wzbudzonych molekuł. Definicja i charakterystyka molekuł pi-elektronowych. Przybliżenie pi-elektronowe w teorii orbitali molekularnych. Model Parisera-Parra-Popla (PPP), problem parametrów empirycznych. Opis wzbudzeń elektronowych molekuł pi-elektronowych w modelu PPP. Symetria alternacyjna jako ukryta symetria węglowodorów pi-elektronowych; węglowodory naprzemienne i nienaprzemienne. Hierarchia modeli pi-elektronowych: przejście od modelu PPP, przez model Hubbarda, do modeli opartych na teorii Hückela. Wprowadzenie modelu Hückela-Su-Schrieffera-Heegera (HSSH) i jego zastosowanie do opisu geometrii (długości wiązań) i energii węglowodorów pi-elektronowych i molekuł węglowych (fullereny i nanorurki). Własności elektryczne i magnetyczne molekuł pi-elektronowych. Zastosowanie modelu HSSH do analizy rozkładu ładunku w węglowodorach nienaprzemiennych. Oddziaływanie molekuł pierścieniowych z polem magnetycznym (model HSSH), prądy pierścieniowe. Reaktywność molekuł pi-elektronowych; indeksy reaktywności. Model pi-kompleksu Whelanda. Reakcje pericykliczne i zachowanie symetrii orbitalnej (reguły Woodwarda-Hoffmanna). Różne aspekty pojęcia aromatyczności w teorii związków pi-elektronowych.

Literatura:

1. A. J. Sadlej, "Elementarne metody chemii kwantowej", PWN, Warszawa, 1966.

2. A. Gołębiewski, "Chemia kwantowa związków organicznych", PWN, Warszawa, 1973.

3. W. Kołos, "Chemia kwantowa", PWN, Warszawa, 1978.

Efekty kształcenia:

1. Poznanie podstawowych struktur pojęciowych kwantowej teorii molekuł - na przykładzie molekuł pi-elektronowych.

2. Umiejętność posługiwania się - bez pomocy komputera - najprostszymi modelami obliczeniowymi teorii związków pi-elekronowych.

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia wykładu, studenci rozwiązują dwa zadania domowe. Ocena wykonania tych zadań, oraz krótki egzamin ustny, są podstawą do wystawienia oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

Nie są planowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Stolarczyk
Prowadzący grup: Leszek Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tak jak w podstawowych informacjach o przedmiocie

Pełny opis:

Jw.

Literatura:

Jw.

Uwagi:

Bez uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.