Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNSP - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-SZD-RNZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNSP - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia indywidualne z promotorem. Zajęcia polegają na praktycznym doskonaleniu zagadnień poruszonych na wykładzie „Warsztat naukowca”. W szczególności, między innymi, w wyniku tych zajęć mogą być prowadzone działania przewidziane w Indywidualnym Planie Badawczym. Dodatkowo, w dyscyplinach Astronomia, Informatyka i Matematyka oczekuje się, że na III roku doktorant, pod opieką promotora, złoży wniosek o grant.

Efekty uczenia się:

doktorant zna właściwy dla swojej dyscypliny dorobek na poziomie pozwalającym na twórcze jej rozwijanie, istotne uwarunkowania działalności naukowej w swojej dyscyplinie, metodologię badań w swojej dyscyplinie, zna zasady i dokonuje upowszechniania wyników w swojej dyscyplinie oraz w otoczeniu społecznym i gospodarczym, stosuje strategie definiowania celu i przedmiotu badań naukowych z uwzględnieniem zobowiązań społecznych badaczy i twórców, umie dokonywać krytycznego przeglądu stanu wiedzy w swojej dyscyplinie i swojego w nią wkładu, planuje i realizuje, także w środowisku międzynarodowym, przedsięwzięcia badawcze z zachowaniem integralności etycznej, jest gotów do podejmowania zadań naukowca w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Cyrański
Prowadzący grup: Piotr Achinger, Radosław Adamczak, Tomasz Antosiewicz, Rafał Augustyniak, Mateusz Baca, Anna Bajer, Konrad Banaszek, Anna Barabasz, Krzysztof Barański, Witold Bednorz, Przemysław Biecek, Ryszard Buczyński, Grzegorz Chałasiński, Michał Chmielewski, Jan Chwedeńczuk, Arkadiusz Ciesielski, Michela Corsini, Marek Cygan, Michał Cyrański, Zbigniew Czarnocki, Andrzej Czerwiński, Kenneth De Baets, Norbert Dojer, Wojciech Dominik, Łukasz Drewniak, Magdalena Dziembowska, Andrzej Dziembowski, Łukasz Dziewit, Urszula Foryś, Dorota Giriat, Paweł Golik, Nevill Gonzalez Szwacki, Karol Grela, Piotr Gwiazda, Piotr Hajac, Michał Hapka, Wojciech Hyk, Konrad Iwanicki, Krzysztof Jachymski, Tomasz Jagielski, Katarzyna Jarzembska, Iwona Jasser, Karolina Jaworska, Joachim Jelisiejew, Jacek Jezierski, Anna Kajetanowicz, Wojciech Kamiński, Marcin Karbarz, Anna Karnkowska, Paweł Kasprzak, Krzysztof Kazimierczuk, Agnieszka Kloch, Agnieszka Kobielak, Marta Koblowska, Leszek Kołodziejczyk, Tatiana Korona, Konrad Kossacki, Piotr Kossacki, Piotr Koszmider, Joanna Kowalska, Szymon Kozłowski, Wiktor Koźmiński, Katarzyna Krajewska, Agata Królikowska, Andrzej Kudelski, Joanna Kufel, Paweł Kulesza, Zygmunt Lalak, Dorota Latek, Maciej Lisicki, Grzegorz Litwinienko, Mateusz Łełyk, Rafał Milanowski, Piotr Miłoś, Maciej Molas, Seweryn Mroczek, Marcin Napiórkowski, Michał Nowakowski, Marek Olechowski, Miłosz Panfil, Jan Parafiniuk, Michał Parniak-Niedojadło, Barbara Piętka, Radosław Przeniosło, Adrianna Raczkowska, Zbigniew Rogulski, Krzysztof Rządca, Piotr Setny, Magdalena Skunik-Nuckowska, Ewa Smolska, Igor Soszyński, Iwona Stachlewska, Marcin Stachowicz, Małgorzata Stpiczyńska, Piotr Sułkowski, Małgorzata Suska-Malawska, Ewa Szczurek, Marta Szulkin, Marcin Szymanek, Piotr Szymczak, Rafał Tomecki, Michał Tomza, Jakub Tworzydło, Damian Wójtowicz, Marcin Zych, Jarosław Żygierewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)