Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Firma, rynek czy hybryda, czyli o sposobach organizacji transakcji. Perspektywa ekonomii kosztów transakcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM072 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Firma, rynek czy hybryda, czyli o sposobach organizacji transakcji. Perspektywa ekonomii kosztów transakcyjnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcjami z zakresu organizational economics, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii kosztów transakcyjnych Olivera Williamsona, laureata nagrody Nobla w ekonomii za 2009 r. Podczas zajęć zostaną poruszone takie zagadnienia jak: najważniejsze współczesne teorie firmy, modele opisujące wybór przez przedsiębiorstwo wewnętrznej struktury organizacyjnej, wybór pomiędzy produkcją wewnątrz firmy, a zleceniem jej na zewnątrz / powstaniem struktury hybrydowej (problem granicy firmy), modele pokazujące wpływ rodzaju dominującej w organizacji wiedzy na jej strukturę organizacyjną, i inne. Seminarium ma pomóc studentom w wyborze tematu i napisaniu pracy magisterskiej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy naukowej, w tym z zasadami pisania prac magisterskich.

Pełny opis:

Spis zagadnień teoretycznych (przegląd zagadnień w celu wyboru tematu pracy mgr):

1. Ekonomia organizacji (organizational economics // economics of organization // organization theory)

2. Ekonomia działania organizacji w perspektywie historycznej – przegląd najważniejszych modeli

3. Rynek czy firma – najważniejsze modele tłumaczące wybór sposobu prowadzenia transakcji (teorie firmy)

4. Przegląd najważniejszych modeli z zakresu teorii organizacji, tj. organizational design, natural system approaches, contingency theory, Carnegie School and H. Simon, i inne.

5. Teoria organizacji w nowej ekonomii instytucjonalnej

6. Podejście badawcze ekonomii kosztów transakcyjnych O. Williamsona (czynniki decydujące o wyborze sposobu prowadzenia transakcji, rola specyficznych aktywów i ograniczonej racjonalności, wpływ zewnętrznego środowiska organizacyjnego na sposób organizacji transakcji)

7. Przegląd badań empirycznych z zakresu ekonomii kosztów transakcyjnych

Spis zagadnień metodologicznych (zasady pisania pracy mgr):

1. Warsztat pracy naukowej i zasady pisania prac mgr

2. Projektowanie badania empirycznego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Williamson O. (1985 [1998]), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.

Hardt Ł. (2009), Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju, WUW, Warszawa (rozdz. 3, 4, 5)

Literatura dodatkowa:

Na bieżąco polecana przez prowadzącego w zależności od tematyki zajęć, jak też zainteresowań studentów (tematyki prac mgr)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student potrafi identyfikować czynniki odpowiedzialne za wybór danych struktur organizacyjnych, potrafi identyfikować struktury optymalne, a także potrafi sugerować odpowiednie modyfikacje tychże struktur; ponadto student potrafi wykorzystać narzędzia ekonomii kosztów transakcyjnych do wyboru odpowiedniej struktury organizowania transakcji. Podstawowy efektem seminarium będzie przygotowanie pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru odbędzie się na podstawie konspektu pracy; ocena za drugi/trzeci semestr będzie oceną za przygotowaną pracę, zgodnie z zasadami oceniania prac obowiązującymi na WNE UW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.