Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium roczne empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium roczne empiryczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy statystyki 2500-OB-08
Psychologia eksperymentalna 2500-OB-18
Statystyka wspomagana komputerowo 2500-OB-33
Umiejętności akademickie 2500-OB-32

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie przedmiotów z bloku metodologicznego-statystycznego tj. Metodologia badań psychologicznych, Podstawy statystyki, Umiejętności akademickie, Statystyka wspomagana komputerowo, Psychologia eksperymentalna.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności niezbędnych w prowadzeniu pracy naukowej. W trakcie seminarium wykonywanym pod indywidulną opieką tutorską student ma za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać badanie, jego wyniki zaś opisać w pracy zaliczeniowej.

Pełny opis:

Seminarium roczne empiryczne jest przedmiotem pogłębiającym wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta podczas zajęć z bloku metodologiczno-statystycznego. Zajęcia trwają rok. W ich trakcie w ramach indywidualnej współpracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym student ma za zadanie:

a) na podstawie istniejącej literatury określić problem badawczy

b) sformułować hipotezy i pytania badawcze

c) dokonać operacjonalizacji zmiennych

d) wykonać badanie

e) przeprowadzić analizy statystyczne uzyskanych wyników

f) całość wykonanych działań opisać w formie pracy zaliczeniowej.

Wykonana praca empiryczna recenzowana jest przez opiekuna pracy oraz niezależnego recenzenta.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna zasady planowania badań w psychologii;

- potrafi dokonywać kwerendy literatury;

- potrafi dobrać narzędzia i metody odpowiednio do problemów badawczych;

- potrafi dokonać krytycznej analizy uzyskanych wyników;

- potrafi przygotować raport z badania napisany zgodnie ze standardami APA;

- potrafi korzystać z informacji zwrotnych zawartych w recenzji jego pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Prace roczne rozliczane są w trybie rocznym na ocenę. Po zakończeniu semestru zimowego prowadzący seminarium roczne wystawia „zal.”. Zaliczenie to ma charakter porządkowy (nie wiąże się̨ z przyznaniem ECTS) i potwierdza uczestnictwo studenta w seminarium.

2. Minimalne wymagania do zaliczenia pierwszego semestru seminarium stanowią szczegółowy konspekt pracy oraz spis literatury cytowanej (bibliografia). Semestr drugi zaliczany jest po ocenieniu ostatecznej wersji pracy rocznej.

3. Ostateczna wersja pracy rocznej podlega pisemnej recenzji ze strony prowadzącego pracę oraz niezależnego recenzenta. Prace prowadzone przez doktorantów powinny być recenzowane przez osobą posiadającą co najmniej stopień doktora zatrudnioną na Wydziale.

4. Końcowa ocena z seminarium rocznego stanowi średnią arytmetyczną z ocen zaproponowanych przez opiekuna pracy i recenzenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz
Prowadzący grup: Nina Andersz, Małgorzata Babiuch-Hall, Aleksandra Bala, Natalia Banasik-Jemielniak, Tomasz Baran, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Marlena Bartczak, Michał Bilewicz, Barbara Bokus, Anna Bolewska, Magdalena Budziszewska, Izabela Chojnicka, Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Artur Domurat, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Agata Dziurska, Krzysztof Fronczyk, Małgorzata Gambin, Natalia Gawron, Paulina Górska, Ewa Haman, Maciej Haman, Andrzej Hankała, Karolina Hansen, Paweł Holas, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Jan Jędrzejczyk, Łukasz Jochemczyk, Kasper Kalinowski, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Rafał Kawa, Grażyna Kmita, Dorota Kobylińska, Mirosław Kofta, Joanna Kowalska, Joachim Kowalski, Grzegorz Krajewski, Maria Ledzińska, Karol Lewczuk, Piotr Litwin, Emilia Łojek, Magdalena Łuniewska, Marta Malesza, Norbert Maliszewski, Agnieszka Maryniak, Jarosław Michałowski, Paweł Motyka, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Łukasz Okruszek, Hanna Okuniewska, Mateusz Olechowski, Anna Olejniczak-Serowiec, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Janina Pietrzak, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Mateusz Płatos, Anna Radomska, Joanna Radoszewska, Jadwiga Rakowska, Anna Reinholz, Dorota Rutkowska, Andrzej Rynkiewicz, Marcin Rzeszutek, Katarzyna Schier, Katarzyna Sekścińska, Monika Słowińska, Marta Sobańska, Karolina Stala, Anna Stefaniak, Maciej Stolarski, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Hubert Suszek, Anna Szuster-Kowalewicz, Julia Szymańska, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przemysław Tomalski, Piotr Tomaszewski, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Marta Witkowska, Anna Wnuk, Kinga Wojaczek, Ludwika Wojciechowska, Jerzy Wojciechowski, Agnieszka Wojnarowska, Katarzyna Wojtkowska, Jan Zając, Marcin Zajenkowski, Urszula Ziętalewicz, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz
Prowadzący grup: Nina Andersz, Małgorzata Babiuch-Hall, Aleksandra Bala, Natalia Banasik-Jemielniak, Tomasz Baran, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Marlena Bartczak, Michał Bilewicz, Barbara Bokus, Anna Bolewska, Magdalena Budziszewska, Izabela Chojnicka, Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Artur Domurat, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Agata Dziurska, Krzysztof Fronczyk, Małgorzata Gambin, Natalia Gawron, Paulina Górska, Ewa Haman, Maciej Haman, Andrzej Hankała, Karolina Hansen, Paweł Holas, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Jan Jędrzejczyk, Łukasz Jochemczyk, Kasper Kalinowski, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Rafał Kawa, Grażyna Kmita, Dorota Kobylińska, Mirosław Kofta, Joanna Kowalska, Joachim Kowalski, Grzegorz Krajewski, Maria Ledzińska, Karol Lewczuk, Piotr Litwin, Emilia Łojek, Magdalena Łuniewska, Marta Malesza, Norbert Maliszewski, Agnieszka Maryniak, Jarosław Michałowski, Paweł Motyka, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Łukasz Okruszek, Hanna Okuniewska, Mateusz Olechowski, Anna Olejniczak-Serowiec, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Janina Pietrzak, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Mateusz Płatos, Anna Radomska, Joanna Radoszewska, Jadwiga Rakowska, Anna Reinholz, Dorota Rutkowska, Andrzej Rynkiewicz, Marcin Rzeszutek, Katarzyna Schier, Katarzyna Sekścińska, Monika Słowińska, Marta Sobańska, Karolina Stala, Anna Stefaniak, Maciej Stolarski, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Hubert Suszek, Anna Szuster-Kowalewicz, Julia Szymańska, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przemysław Tomalski, Piotr Tomaszewski, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Marta Witkowska, Anna Wnuk, Kinga Wojaczek, Ludwika Wojciechowska, Jerzy Wojciechowski, Agnieszka Wojnarowska, Katarzyna Wojtkowska, Jan Zając, Marcin Zajenkowski, Urszula Ziętalewicz, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz
Prowadzący grup: Nina Andersz, Małgorzata Babiuch-Hall, Aleksandra Bala, Natalia Banasik-Jemielniak, Tomasz Baran, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Marlena Bartczak, Michał Bilewicz, Barbara Bokus, Anna Bolewska, Joanna Boruszak-Kiziukiewicz, Magdalena Budziszewska, Izabela Chojnicka, Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Artur Domurat, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Agata Dziurska, Milena Florczak-Perchel, Monika Folkierska-Żukowska, Małgorzata Foryś-Nogala, Krzysztof Fronczyk, Aleksandra Furman, Małgorzata Gambin, Natalia Gawron, Paulina Górska, Magdalena Grzesik, Ewa Haman, Maciej Haman, Andrzej Hankała, Karolina Hansen, Paweł Holas, Kamil Imbir, Barbara Jakubowska, Konrad Jankowski, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Jan Jędrzejczyk, Łukasz Jochemczyk, Agnieszka Kacprzak, Kasper Kalinowski, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Rafał Kawa, Weronika Kłakulak-Torba, Grażyna Kmita, Dorota Kobylińska, Mirosław Kofta, Joanna Kołak, Joanna Kowalska, Joachim Kowalski, Magdalena Kozubal, Grzegorz Krajewski, Agnieszka Laskowska, Maria Ledzińska, Karol Lewczuk, Katarzyna Lipowska, Piotr Litwin, Emilia Łojek, Paweł Łowicki, Magdalena Łuniewska, Agnieszka Łyś, Oliwia Maciantowicz, Dominika Maison, Marta Malesza, Norbert Maliszewski, Agnieszka Maryniak, Jarosław Michałowski, Karolina Mieszkowska, Paweł Motyka, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Mateusz Olechowski, Anna Olejniczak-Serowiec, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Daniel Pankowski, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Mateusz Płatos, Alicja Radkowska, Joanna Radoszewska, Jadwiga Rakowska, Joanna Rączaszek-Leonardi, Anna Reinholz, Agnieszka Rojczyk, Jan Rusek, Dorota Rutkowska, Andrzej Rynkiewicz, Marcin Rzeszutek, Katarzyna Sass-Stańczak, Katarzyna Schier, Katarzyna Sekścińska, Julia Sikorska, Magdalena Skrodzka, Monika Słowińska, Marta Sobańska, Andrzej Sokołowski, Karolina Stala, Anna Stefaniak, Agnieszka Sternak, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Hubert Suszek, Mikołaj Szulczewski, Anna Szuster-Kowalewicz, Julia Szymańska, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Przemysław Tomalski, Piotr Tomaszewski, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Justyna Wiśniowska, Marta Witkowska, Joanna Witowska, Anna Wnuk, Jerzy Wojciechowski, Maria Wojcieszek, Agnieszka Wojnarowska, Katarzyna Wojtkowska, Jan Zając, Marcin Zajenkowski, Agnieszka Zawadzka, Bogdan Zawadzki, Katarzyna Zdunik, Urszula Ziętalewicz, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.