Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium roczne empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium roczne empiryczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy statystyki 2500-OB-08
Psychologia eksperymentalna 2500-OB-18
Statystyka wspomagana komputerowo 2500-OB-33
Umiejętności akademickie 2500-OB-32

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie przedmiotów z bloku metodologicznego-statystycznego tj. Metodologia badań psychologicznych, Podstawy statystyki, Umiejętności akademickie, Statystyka wspomagana komputerowo, Psychologia eksperymentalna.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności niezbędnych w prowadzeniu pracy naukowej. W trakcie seminarium wykonywanym pod indywidulną opieką tutorską student ma za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać badanie, jego wyniki zaś opisać w pracy zaliczeniowej.

Pełny opis:

Seminarium roczne empiryczne jest przedmiotem pogłębiającym wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta podczas zajęć z bloku metodologiczno-statystycznego. Zajęcia trwają rok. W ich trakcie w ramach indywidualnej współpracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym student ma za zadanie:

a) na podstawie istniejącej literatury określić problem badawczy

b) sformułować hipotezy i pytania badawcze

c) dokonać operacjonalizacji zmiennych

d) wykonać badanie

e) przeprowadzić analizy statystyczne uzyskanych wyników

f) całość wykonanych działań opisać w formie pracy zaliczeniowej.

Wykonana praca empiryczna recenzowana jest przez opiekuna pracy oraz niezależnego recenzenta.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna zasady planowania badań w psychologii;

- potrafi dokonywać kwerendy literatury;

- potrafi dobrać narzędzia i metody odpowiednio do problemów badawczych;

- potrafi dokonać krytycznej analizy uzyskanych wyników;

- potrafi przygotować raport z badania napisany zgodnie ze standardami APA;

- potrafi korzystać z informacji zwrotnych zawartych w recenzji jego pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Prace roczne rozliczane są w trybie rocznym na ocenę. Po zakończeniu semestru zimowego prowadzący seminarium roczne wystawia „zal.”. Zaliczenie to ma charakter porządkowy (nie wiąże się̨ z przyznaniem ECTS) i potwierdza uczestnictwo studenta w seminarium.

2. Minimalne wymagania do zaliczenia pierwszego semestru seminarium stanowią szczegółowy konspekt pracy oraz spis literatury cytowanej (bibliografia). Semestr drugi zaliczany jest po ocenieniu ostatecznej wersji pracy rocznej.

3. Ostateczna wersja pracy rocznej podlega pisemnej recenzji ze strony prowadzącego pracę oraz niezależnego recenzenta. Prace prowadzone przez doktorantów powinny być recenzowane przez osobą posiadającą co najmniej stopień doktora zatrudnioną na Wydziale.

4. Końcowa ocena z seminarium rocznego stanowi średnią arytmetyczną z ocen zaproponowanych przez opiekuna pracy i recenzenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Babiuch-Hall, Aleksandra Bala, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Marlena Bartczak, Michał Bilewicz, Magdalena Budziszewska, Izabela Chojnicka, Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Anna Cierpka, Ewa Czerniawska, Wojciech Dragan, Agata Dziurska, Krzysztof Fronczyk, Natalia Gawron, Ewa Haman, Karolina Hansen, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Jan Jędrzejczyk, Łukasz Jochemczyk, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Rafał Kawa, Weronika Kłakulak-Torba, Dorota Kobylińska, Joanna Kowalska, Joachim Kowalski, Grzegorz Krajewski, Maria Ledzińska, Piotr Litwin, Emilia Łojek, Oliwia Maciantowicz, Norbert Maliszewski, Paweł Motyka, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Daniel Pankowski, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Alicja Radkowska, Joanna Radoszewska, Joanna Rączaszek-Leonardi, Anna Reinholz, Katarzyna Schier, Katarzyna Sekścińska, Monika Słowińska, Marta Sobańska, Karolina Stala, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Hubert Suszek, Mikołaj Szulczewski, Anna Szuster-Kowalewicz, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Przemysław Tomalski, Piotr Tomaszewski, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Justyna Wiśniowska, Anna Wnuk, Ludwika Wojciechowska, Jerzy Wojciechowski, Agnieszka Wojnarowska, Agnieszka Zawadzka, Bogdan Zawadzki, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Bala, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Michał Bilewicz, Magdalena Budziszewska, Izabela Chojnicka, Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Krzysztof Fronczyk, Małgorzata Gambin, Ewa Haman, Andrzej Hankała, Karolina Hansen, Paweł Holas, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Łukasz Jochemczyk, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Weronika Kłakulak-Torba, Dorota Kobylińska, Joanna Kowalska, Maria Ledzińska, Magdalena Linke-Jankowska, Piotr Litwin, Katarzyna Lubiewska, Emilia Łojek, Agnieszka Łyś, Oliwia Maciantowicz, Paweł Motyka, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Ewa Pisula, Monika Prusik, Joanna Radoszewska, Anna Reinholz, Andrzej Rynkiewicz, Marcin Rzeszutek, Marta Sobańska, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Mikołaj Szulczewski, Anna Szuster-Kowalewicz, Kinga Szymaniak, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Piotr Tomaszewski, Agata Trzcińska, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Anna Wnuk, Jerzy Wojciechowski, Agnieszka Wojnarowska, Marcin Zajenkowski, Bogdan Zawadzki, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.