Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHOR2W4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z Chemii Organicznej IA lub IB

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych wiadomości o najważniejszych naturalnych związkach organicznych: aminokwasach, peptydach, białkach, cukrach, lipidach, kwasach nukleinowych i witaminach. Dla każdej grupy związków omawiane będą: budowa, nomenklatura, podstawowe reakcje chemiczne, występowanie w przyrodzie i wykazywane efekty biologiczne.

Pełny opis:

1. Aminokwasy: podział, budowa, synteza, zastosowanie

2. Peptydy: charakterystyka wiązania peptydowe, synteza, peptydy biologicznie czynne, badania zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej

3. Białka: rzędowość, budowa struktur II-rzędowych (helisa, beta-kartka), budowa wybranych białek (kolagen, keratyna, globulina, białka receptorowe)

4. Monosacharydy: budowa, rzuty Fishera i Hawortha, stereochemia, tworzenie i konformacja hemiacetali, mutarotacja, podstawowe reakcje, utlenienie i redukcja monosacharydów, glikozydy, di- i polisacharydy

5. Lipidy: tłuszcze, kwasy tłuszczowe, detergenty, mydła, prostangladyny, terpeny, steroidy, fosfolipidy, sfingolipidy, budowa błon biologicznych,

6. Kwasy nukleinowe: DNA, RNA, budowa heterocyklicznych zasad (pirymidyny, puryny), nukleozydy, nukleotydy, parowanie zasad, helisy DNA, kwasy nukleinowe i dziedziczenie

7. Witamina C (biosynteza, synteza chemiczna, właściwości)

Literatura:

1. McMurry J., Chemia Organiczna, PWN 2009 (t. IV i V)

2. Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, PWN 2012 (wyd. II)

3. Bruice PY., Organic Chemistry, Pearson Education, Inc. 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego przedmiotu student powinien znać budowę, nazewnictwo, reaktywność i biologiczne znaczenie naturalnych związków organicznych takich jak: aminokwasy, peptydy, białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe i witaminy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Misicka-Kęsik
Prowadzący grup: Aleksandra Misicka-Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)