Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1200-2SPEC252M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien umieć zaproponować rozwiązania aparaturowe umożliwiające usprawnienie i zmechanizowanie oznaczeń analitycznych przy użyciu podstawowych metod detekcji, znanych z wykładów o analizie instrumentalnej. Dotyczy to podstawowych zagadnień związanych z analizą środowiskową i analizą żywności.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC382M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zależnością formy występowania pierwiastka i jego toksycznymi właściwościami; wpływem mobilności i biodostępności pierwiastka lub biologicznie czynnego związku na ryzyko, jakie ich obecność może stwarzać dla środowiska; zapoznanie z aspektami przygotowania próbek do analizy specjacyjnej i metoda analitycznymi (układy sprzężone).

Strona przedmiotu
1200-2SPEC282M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elektrochemia błon biologicznych i biologiczno/niebiologicznych powierzchni międzyfazowych. Transport elektronów i protonów w układach biologicznych. Elektrody wykorzystujące enzymy jako biokatalizatory - transport elektronowy bezpośredni i mediowany. Zastosowanie elektrod enzymatycznych w bioczujnikach i wytwarzaniu energii. Bioogniwa i samo-zasilające się biourządzenia.

Strona przedmiotu
1200-2MON38L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie podstawowej wiedzy z bioinformatyki o wybrane zagadnienia i przedstawienie metod aktualnie wykorzystywanych. Przedstawione zostaną przede wszystkim metody analizy i modelowania struktur białek.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC72M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zastosowaniami spektroskopii molekularnej (ze szczególnym uwzględnieniem metod optycznych) w biochemii, biofizyce oraz biologii molekularnej.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC82M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z aplikacją współczesnych metod termodynamicznych do opisu zjawisk biologicznych.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC372M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to wspólny wykład pracowników Pracowni Krystalograficznej. Wykładowcami będą m.in.: prof. dr hab. Paulina M. Dominiak, dr hab. Anna Makal, dr Katarzyna Bandyra, dr Maria Górna, dr Anna A. Hoser, dr Maura Malińska, dr Mihails Arhangelskis, dr Michał Chodkiewicz, dr Roman Gajda, dr hab. Wojciech Sławiński oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Każda z powyższych osób będzie prezentowała tematy, które uznaje za wyzwania współczesnej krystalografii.

Strona przedmiotu
1200-2MON18L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie procesów chemicznych i fotochemicznych istotnych w chemii atmosfery (zwłaszcza chemii troposfery i stratosfery).

Strona przedmiotu
1200-2SPEC322M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie podstaw reakcji chemicznych zachodzących w układach biologicznych i ich wykorzystanie do analizy chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC122M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje z zakresu syntezy, reaktywności i aktywności biologicznej wybranych związków heterocyklicznych.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC332M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawami wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Omawiane są podstawy spektrometrii mas, budowa aparatury, fragmentacja jonów oraz zastosowanie LC/MS do analizy jakościowej i ilościowej.

Wykład obejmuje zajęcia stacjonarne i zajęcia e-learningowe, w ramach których studenci rozwiązują testy i zadania domowe.

Zajęcia odbywają się intensywnie w pierwszej połowie semestru.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC392M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest zastosowaniu kapilarnej chromatografii gazowej do analizy śladowej organicznych zanieczyszczeń w środowisku. W trakcie wykładu omówione zostaną sposoby przygotowania próbek do analizy.

Strona przedmiotu
1200-2MON21L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi grupy związków zwanych cieczami jonowymi.

Strona przedmiotu
1200-2MON17L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z molekularnymi strukturami słabo uporządkowanymi

Strona przedmiotu
1200-2SPEC32M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi aspektami elektrochemii stosowanej. Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z korozji materiałów, elektro i biokatalizy, elektrochemicznego wytwarzania materiałów, funkcjonowania ogniw i bioogniw, elektrochemii i fotoelektrochemii półprzewodników, zastosowania elektrochemii w otrzymywaniu nanorozmiarowych materiałów.

Strona przedmiotu
1200-2EJIPDL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie są przedstawiane problemy związane z energią jądrową i wykorzystaniem jej przez człowieka. Opisana jest budowa jądra atomowego i związane z tym przyczyny przemian promieniotwórczych. Przy omawianiu budowy materii przedstawiany jest Model Standardowy oraz metody otrzymywania cząstek elementarnych. Omawiane są dostępne rodzaje promieniowania jądrowego oraz jego oddziaływanie z materią. Przedstawione są zastosowania izotopów naturalnych i sztucznie otrzymywanych w medycynie, nauce i technice. Omówione zostały problemy dotyczące wpływu skażeń promieniotwórczych i promieniowania jonizującego na organizmy i środowisko. Przedstawione są różne typy reaktorów jądrowych obecnie eksploatowanych. Istotnym problemem energetyki jądrowej są odpady promieniotwórcze - ich przechowywanie i utylizacja. Przyszłość stanowią nowe rozwiązania konstrukcyjne reaktorów atomowych np. reaktor Rubii. Wyjaśnione zostały niektóre mity i nieporozumienia dotyczące awarii w Czarnobylu.

Strona przedmiotu
1200-2MON42L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2MON39L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2SPEC402M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci poznają metody oczyszczania oraz krystalizacji używane w chemii organicznej i przemyśle farmaceutycznej od strony praktycznej i teoretycznej. Szczególny nacisk zostanie położony na stabilność form polimorficznych, ich charakteryzacji oraz przewidywanie własności termodynamicznych ciał stałych.

Strona przedmiotu
1200-2MON43L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z molekularnymi strukturami słabo uporządkowanymi

Strona przedmiotu
1200-2MON26L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania elektroforezy kapilarnej jako nowoczesnej, wysokosprawnej metody rozdzielania

Strona przedmiotu
1200-2MON15L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie studentom przeglądu metod instrumentalnych wykorzystywanych obecnie w analizie zabytków i dzieł sztuki ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę prowadzonych badań.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC52M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych metod optymalizacji

Strona przedmiotu
1200-2MON3L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiadomości o podstawach modelowania kwantowochemicz-nego parametrów spektroskopii optycznych (elektronowych i oscylacyj-nych) oraz jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz narzędziach do tego służących.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC62M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest podzielony na dwie części. W części pierwszej (15 godz) dotyczącej polimerów przewodzących zostaną omówione metody chemicznego i elektrochemicznego otrzymywania polimerów, ich właściwości i metody badań oraz praktyczne zastosowania polimerów przewodzących w elektronice, analityce chemicznej, ogniwach, elektrokatalizie. Kilka godzin (3 ) będzie poświęconych omówieniu otrzymywania, właściwości i zastosowaniom nanostruktur z polimerów przewodzących. W części drugiej dotyczącej nanostruktur węglowych (15 godz) po

wstępie definiującym pojęcie nanotechnologii wykład będzie się koncentrował na prezentacji (historia odkrycia, otrzymywanie, charakteryzacja i zastosowania) nowych nanostruktur węglowych - fulerenów, nanorurek, nanokapsułek i grafenu.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC102M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia na poziomie magisterskim wiedzę na temat diastereo- i enancjoselektywnej syntezy organicznej z naciskiem na zrozumienie wpływu mechanizmu reakcji i struktury stanu przejściowego na stereochemiczny wynik reakcji. Najważniejsze koncepcje będą ilustrowane przykładami syntez totalnych związków naturalnych.

Strona przedmiotu
1200-2PKINCHEMWL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej - definicje i krytyczna analiza. Typowe mechanizmy reakcji i ich analiza kinetyczna. Teoretyczny opis szybkości reakcji - teoria stanu przejściowego. Nowe osiągnięcia w dziedzinie kinetyki: teoria Marcusa, badania ultraszybkich reakcji.

Procesy autokatalityczne. Elementy dynamiki nieliniowej - struktury dyssypatywne w chemii.

Strona przedmiotu
1200-2SPEC112M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien orientować się w podstawach fizycznych i mechanizmach fizykochemicznych zjawisk szeroko pojętej aktywacji optycznej

Strona przedmiotu
1200-2POCHEML brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestniczenie w wydarzeniach popularyzujących chemię a koordynowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem zajęć jest wykształcenie u studentek i studentów umiejętności wyszukiwania, opracowywania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń chemicznych o popularyzującym charakterze.

Strona przedmiotu
1200-2PRAKTZ1Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Praktyka - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki mają na celu weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)