Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-PRK-CHJR) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-PRK-CHJR)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1200-1CHJCHORW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu omawiane są reaktywność oraz metody syntezy związków organicznych zawierających określone grupy funkcyjne.

Strona przedmiotu
1200-1CHJCHORC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć, przy udziale studentów, omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe, mechanizmy reakcji oraz proste przekształcenia syntetyczne.

Strona przedmiotu
1200-1CHJDPJW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawami działania urządzeń wykorzystywanych do detekcji promieniowania jądrowego (α, β, γ, neutrony) oraz możliwościami ich wykorzystania w naukach chemicznych. Omówione zostaną współczesne konstrukcje detektorów promieniowania jak również kierunki ich rozwoju.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: egzamin pisemny.

Strona przedmiotu
1200-1CHJDPJL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci wykonują ćwiczenia demonstrujące sposoby detekcji promieniowania jonizującego.

Strona przedmiotu
1000-1CHJMATA2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zastosowania rachunku całkowego. Opanowanie twierdzeń o różniczkowaniu funkcji wielu zmiennych, znajdowanie ekstremów i kresów funkcji wielu zmiennych w prostych sytuacjach, rozwiązywanie równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych, równań liniowych pierwszego rzędu i równań różniczkowych rzędu drugiego o stałych współczynnikach.

Strona przedmiotu
1200-1CHJPFIZ2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z dziedziny fizyki, która pozwoli im, jako przyszłym specjalistom, korzystać z jej zasad i praw. Zdobyta w ramach przedmiotu wiedza powinna pomóc w sformułowaniu podstaw myślenia naukowego wśród studentów, w tym: zrozumieniu granic stosowalności pojęć oraz teorii fizycznych; umiejętności oceny stopnia wiarygodności wyników badań teoretycznych i eksperymentalnych; umiejętności planowania eksperymentu fizycznego oraz przetwarzania jego wyników za pomocą aparatu matematycznego.

Strona przedmiotu
1200-1CHJPFIZL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia.

Strona przedmiotu
1200-1CHJPSTA2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot na studiach I-go stopnia na kierunku chemia jądrowa jako jedyny dotyczy problemów statystycznej analizy danych. Ma on za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod statystycznych, ich zastosowaniami, szczególnie na przykładach związanych z badaniami chemicznymi oraz biochemicznymi. Główne zagadnienia poruszane to: statystyka opisowa, zmienne losowe i ich rozkłady, przedziały ufności, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji, analiza regresji, metoda najmniejszych kwadratów, metody nieparametryczne oraz analiza sekwencyjna i analiza błędów. Wykład ma za zadanie: (a) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do świadomego wykorzystania metod statystycznych w chemii oraz (b) zapoznać studenta z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod statystycznych. Ćwiczenia mają za zadanie nauczyć studenta rozwiązywania zadań i problemów związanych z wykładem oraz zapoznać studenta z praktycznymi aspektami metod statystycznych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)