Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1200-2EN-MON15L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie podstawowej wiedzy z bioinformatyki o wybrane zagadnienia i przedstawienie metod aktualnie wykorzystywanych. Przedstawione zostaną przede wszystkim metody analizy i modelowania struktur białek.

Strona przedmiotu
1200-2MON38L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie podstawowej wiedzy z bioinformatyki o wybrane zagadnienia i przedstawienie metod aktualnie wykorzystywanych. Przedstawione zostaną przede wszystkim metody analizy i modelowania struktur białek.

Strona przedmiotu
1200-2MON17Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu omówienie procesów chemicznych odpowiedzialnych za różnice w skuteczności konkretnych leków u różnych pacjentów. Przedstawione zostaną także praktyczne metody pozwalające na dobieranie leku do konkretnego pacjenta, a nie tylko do konkretnej choroby.

Strona przedmiotu
1200-2MON21L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi grupy związków zwanych cieczami jonowymi.

Strona przedmiotu
1200-2MON17L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z molekularnymi strukturami słabo uporządkowanymi

Strona przedmiotu
1200-2MON23Z
Covalent Organic Frameworks (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje tematy związane z rozwojem nowych materiałów porowatych, ze szczególnym uwzględnieniem kowalencyjnych szkieletowych struktur organicznych (covalent organic frameworks, COFs) i historii materiałów porowatych, strategii syntezy oraz aspektów, które sprawiają, że COFs nadają się do magazynowania energii jako półprzewodniki, baterie i ogniwa paliwowe.

Strona przedmiotu
1200-2MON2Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy przeglądu elektrochemicznych źródeł energii - ogniw i akumulatorów oraz analizy ich wpływu na środowisko.Przedstawiona została historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem. Szeroko zostały omówione perspektywy zastosowań ogniw w technice wraz z nowymi koncepcjami elektrochemicznych źródeł energii i ich zastosowań.

Strona przedmiotu
1200-2MON21Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstaw optyki molekularnej i spektroskopii laserowej ze szczególnym uwzględnieniem femtosekundowej dynamiki molekularnej oraz kinetyki reakcji w czasie rzeczywistym

Strona przedmiotu
1200-2MON42L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2MON18Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dla szerokiego grona odbiorców wyjaśniający i omawiający zjawiska oraz zagadnienia związane z grafenem. Ze względu na tematykę ma interdyscyplinarny charakter na pograniczu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej.

Strona przedmiotu
1200-2MON43L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z molekularnymi strukturami słabo uporządkowanymi

Strona przedmiotu
1200-2MON22Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdisciplinary lecture addressed to the participants with different background: chemistry, physics, biology, human science, etc. Provides an introduction to the marine microplastics and presents the scientific state-of-art in this domain.

Strona przedmiotu
1200-2MON5Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu wykładu student powinien wykazać się wiedzą ogólną w zakresie metodologii badań elektrochemicznych ciał stałych (w szczególności warstw ? elektrod modyfikowanych), doboru odpowiednich technik elektroanalitycznych, oraz umiejętnościami wyszukiwania informacji z literatury w tej dziedzinie

Strona przedmiotu
1200-2MON15L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie studentom przeglądu metod instrumentalnych wykorzystywanych obecnie w analizie zabytków i dzieł sztuki ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę prowadzonych badań.

Strona przedmiotu
1200-2MON13Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami technik bazujących na efekcie ramanowskim oraz zaprezentowanie przeglądu zastosowań metod spektroskopii ramanowskiej w przemyśle, nauce i sztuce. Szczególny nacisk położony będzie na zastosowania biologiczne i biomedyczne (tj. w medycynie, farmacji i kryminalistyce)

Strona przedmiotu
1200-2MON34L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z otrzymywaniem izotopów diagnostycznych i terapeutycznych, syntezą i zastosowaniami radiofarmaceutyków, postawami technologii farmaceutycznych i zasadami wytwarzania form sterylnych.

Strona przedmiotu
1200-2MON22L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zwiększenie wiedzy dotyczącej radionuklidów znajdujących się w środowisku naturalnym – ich pochodzenia, zawartości oraz procedur i metod oznaczania. Wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń płynących z obecności radionuklidów wokół człowieka.

Strona przedmiotu
1200-2MON41L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z rodziną receptorów GPCR, które odpowiadają za komunikację między komórkami (sygnalizacja neuronalna i hormonalna) oraz ze światem zewnętrznym (widzenie, smak, zapach). Poznanie ich struktur, mechanizmów aktywacji receptorów i sygnalizacji komórkowej, oraz działania leków na te receptory w różnych chorobach.

Strona przedmiotu
1200-2MON6Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność rozpoznawania istotnych lokalnych zmian w wielocząsteczkowych strukturach białkowych i DNA. Przewidywanie zmian struktury peptydów, DNA i enzymów na skutek oddziaływania z jonami metali. Przewidywanie efektywności mediatorów biosensorowych na podstawie ich własności elektrochemicznych i reakcji redoks enzymu.

Strona przedmiotu
1200-2MON29L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawiane są fizyczne podstawy technik mikroskopowych ze skanującą sondą tj. skaningowej mikroskopii tunelowej oraz mikroskopii sił atomowych. Przedstawiane są różne tryby obrazowania za pomocą wymienionych technik, jak również możliwości pomiarowe wykraczające poza zwykłe obrazowanie. Szczególny nacisk położony jest na mikroskopowe badania powierzchni o charakterze biologicznym i/lub biomimetycznym.

Strona przedmiotu
1200-2MON46L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poszerza wiedzę studentów na temat teorii funkcjonału gęstości elektronowej ze szczególnym uwzględnieniem jej formalizmu matematycznego oraz zastosowań do obliczania energii oraz własności spektroskopowych molekuł. Po wstępnej części obejmującej dyskusję zasadniczych twierdzeń następuje przejście do zaawansowanych zagadnień praktycznych, m.in. wyboru przybliżenia energii korelacyjno-wymiennej oraz bazy orbitalnej w obliczeniach energii układów niekowalencyjnych oraz w modelowania widm wzbudzeń elektronowych.

Strona przedmiotu
1200-2MON8Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie podstawowych wiadomości na temat teorii sprzężonych klasterów i jej zastosowań do obliczeń kwantowochemicznych

Strona przedmiotu
1200-2MON1Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadzający w dziedzinę nanotechnologii. Przedstawione zostaną wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące nanotechnologii jak synteza, charakteryzacja i zastosowania nanomateriałów, techniki badawcze, nanomanipulacja, zagrożenia zdrowotne, etc.

Bliżej – jako przykład nanomateriałów – zaprezentowane będą nowe nanostruktury węglowe.

Strona przedmiotu
1200-2MON40L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów ze możliwościami i specyfiką badań spektroskopowych NMR w ciele stałym. Przedstawione będą podstawy teoretyczne, metodyka eksperymentalna, symulacje komputerowe oraz najnowsze zastosowania metody do badań struktury i dynamiki cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

Strona przedmiotu
1200-2MON20Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zaprezentowane będą aktualne metody syntezy oraz zastosowania organiczno-nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych w chemii, biologii i medycynie. Poruszona zostanie tematyka związana zarówno z syntezą, charakterystyką, jak i konkretnymi zastosowaniami nanomateriałów hybrydowych w biologii, dostarczaniu leków oraz fotonice.

Strona przedmiotu
1200-2MON14Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest adresowany do osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę o spektroskopii w podczerwieni o zagadnienia wykraczające poza kursowe wykłady ze spektroskopii – w szczególności o zastosowania spektroskopii w podczerwieni w analizie nowych materiałów, naukach biologicznych i kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
1200-2MON7Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych. W trakcie wykładu omawiane są syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy, reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz, izomeryzacja z udziałem izomeraz, hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy, a także syntezy organiczne katalizowane przez lipazy.

Strona przedmiotu
1200-2MON30L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie zasady działania mikroskopu elektronowego, jego zastosowania w badaniach różnego typu materiałów. Zastosowania mikroskopów elektronowych sprzężonych z detektorami EDS i WDS w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-2MON5L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie głównych grup związków pochodzenia naturalnego o wybitnej aktywności biologicznej, ich zastosowania w terapii i znaczenia w poszukiwaniu nowych leków.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)