Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na bloki przedmiotów kierunkowych semestru 1M dla studentów Chemii (S2-CH) 1200-2024Z-1M-CH-BL

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
1200-2BLOK3-WYK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK3-AW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-BIOW4
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami bioinformatycznymi i serwisami internetowymi oraz analizowanie krytyczna ocena wyników wyników

Strona przedmiotu
1200-2BLOK3-NW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK3-LABP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Proseminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-CHW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem chemii teoretycznej do rozwiązania najbardziej popularnych wśród chemików problemów (geometria cząsteczek, ich własności, widma, parametry reakcji chemicznych).

Strona przedmiotu
1200-2BLOK3-WW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-WYK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Eksperymentalne metody w krystalografii

1. Eksperymentalne rentgenowskie metody dyfrakcyjne .

2. Rentgenowskie badania związków nieorganicznych i minerałów.

3. Dyfrakcja na próbkach proszkowych

4. Modele gęstości elektronowej i ich zastosowania w badaniach kryształów.

5. Krystalograficzne badania białek.

6. Badania przy użyciu synchrotronów oraz XFEL.

7. Wybrane metody komplementarne do rentgenowskich badań strukturalnych (dyfrakcja neutronów, elektronów, krioEM)

Strona przedmiotu
1200-2BLOK2-WYK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest zrozumienie podstawowych idei i zagadnień związanych z badaniem, modyfikowaniem, wykorzystaniem, udoskonalaniem i projektowaniem właściwości fizykochemicznych oraz zastosowaniami wybranych klas nowych materiałów organicznych i nieorganicznych.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK2-LAB2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykonywanych na laboratorium ćwiczeń jest poznanie i zastosowanie przez studentów różnych metod otrzymywania i metod badawczych związanych z modyfikowaniem, wykorzystaniem, udoskonalaniem i projektowaniem właściwości fizykochemicznych oraz zastosowaniami wybranych klas nowych materiałów organicznych i nieorganicznych.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK3-WW1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-LAB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium chemii i biologii strukturalnej stanowi ilustrację i uzupełnienie do wykładów oferowanych w tym bloku. W zależności od obranej ścieżki („chem” albo „bio”) studenci wykonują ćwiczenia z puli ponad 40 do wyboru, w tym 6 z nich jest obowiązkowych.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK1-LAB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów we współczesne metody syntezy organicznej i zapoznanie ich z zaawansowanymi technikami stosowanymi w laboratorium syntetycznym.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-WYK1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność praktycznego posługiwania się podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je serwisami internetowymi oraz zaprojektowania i wykonania obliczeń dla typowych zadań modelowania molekularnego w ujęciu mechaniki klasycznej

Strona przedmiotu
1200-2BLOK1-WYK3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-WYK3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami opisu teoretycznego oddziaływań międzycząsteczkowych z punktu widzenia współczesnej chemii kwantowej oraz z podstawowymi pojęciami termodynamiki statystycznej.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-BIOW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z trójwymiarowymi strukturami molekularnymi różnych rodzajów kompleksów leków i ich celów molekularnych (białka, DNA, RNA) oraz z mechanizmami działania tych leków w różnych chorobach.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK2-WYK1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z praktycznymi zastosowaniami metod spektroskopii molekularnej (zarówno optycznych jak i magnetycznego rezonansu jądrowego) w różnych obszarach nauk, technologii i medycyny.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-CHW4
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia poruszane podczas wykładu: "Statystyka i bazy danych":

1. Podstawowe pojęcia statystyczne

2. Prawdopodobieństwo i jego rozkłady

3. Estymacja punktowa i przedziałowa,

4. Testowanie hipotez statystycznych,

5. Analiza wariancji

6. Analiza korelacji i regresji

7. Testy nieparametryczne

8. Wykorzystanie baz danych w krystalografii

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-BIOW5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza studenta w świat struktur biomolekuł i uczy postrzegać je z wielu punktów widzenia, od ewolucyjnego do fizykochemicznego. Na wykładzie omówione zostaną oddziaływania molekularne, definiujące jaką konformację przyjmują biopolimery oraz jakie mogą pełnić funkcje. Wykład zakończy wprowadzenie do inżynierii biomakromolekuł - projektowania sztucznych białek.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK4-CHW5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony plan wykładu: Symetria cząsteczek i kryształów

1. Symetria cząsteczek i grupy symetrii punktowej.

2. Kolorowe grupy punktowe (KGP).

3. Grupy przestrzenne.

4. Kolorowe grupy przestrzenne.

5. Reprezentacje grup

6. Teoria grup a mechanika kwantowa.

7. Operatory rzutu i konstrukcja funkcji o zadanej symetrii.

8. Symetria drgań cząsteczek.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK1-WYK1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK3-WYK1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2BLOK2-LAB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach II stopnia na kierunku chemia ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami praktycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami analitycznymi spektroskopii molekularnej. Ćwiczenia te mają nie tylko ułatwić przyswojenie przedstawionego na wykładzie materiału teoretycznego, lecz także pokazać możliwości praktycznego wykorzystania metod spektroskopii molekularnej w wielu dziedzinach chemii.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK1-WYK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)