Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty 3-go semestru dla studentów CHJR (S1-PRK-CHJR) 1200-2024Z-3SEM-CHJR

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
1200-1CHJCHFW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści wykładu dotyczą podstawowej wiedzy fizykochemicznej, niezbędnej do zrozumienia i matematycznego opisu procesów fizykochemicznych oraz interpretacji fenomenologicznej i molekularnej tych procesów.

Strona przedmiotu
1200-1CHJCHFC3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ciągu semestru student zapozna się z metodologią rozwiązywania problemów rachunkowych w zakresie trzech podstawowych dziedzin Chemii Fizycznej - termodynamiki chemicznej, kinetyki chemicznej oraz elektrochemii

Strona przedmiotu
1200-1CHJCHFL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1CHJCHNESW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy chemii nieorganicznej, rodzaje i właściwości reakcji nieorganicznych, właściwości i reakcje pierwiastków oraz głównych grup związków na tle układu okresowego.

Strona przedmiotu
1200-1CHJCHNESL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Właściwości i reakcje wybranych związków nieorganicznych (głównie soli i ich jonów) w roztworach wodnych. Identyfikacja jonów i soli w roztworach wodnych.

3. Ćwiczenia dotyczące reakcji utleniania / redukcji.

4. Wprowadzenie do zagadnień syntezy nanocząstek substancji nieorganicznych.

Strona przedmiotu
1200-1CHJCHORL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest nauczenie studentów syntezy i oczyszczania prostych związków organicznych.

Strona przedmiotu
1200-1CHJDOR3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład:

1. Czy bać się promieniowania jonizującego?

2. Zastosowanie technik jądrowych w przemyśle i medycynie oraz związane z nimi potencjalne zagrożenia.

3. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego. Przyrządy dozymetryczne i ich kalibracja.

4. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego.

5. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze.

6. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, bezpieczna praca ze źródłami promieniowania.

7. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentów w zakresie ochrony radiologicznej.

8. Kontrola dozymetryczna indywidualna oraz środowiska pracy.

9. Odpady promieniotwórcze.

Ćwiczenia:

1. Obliczanie zmiany aktywności w czasie, obliczanie mocz dawki, dawek i osłon.

2. Optymalizacja warunków pracy w warunkach narażenia, ocena dawek indywidualnych na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy.

3. Oszacowanie dopuszczalnego czasu przebywania w pomieszczeniu o podwyższonym promieniowaniu, ocena wewnętrznego skażenia organizmu.

Strona przedmiotu
1200-1CHJDORL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pełny opis:

1. Pomiary widma promieniowania – odnajdywanie i identyfikacja nieznanego źródła promieniowania.

2. Charakterystyka materiałów stosowanych do osłabiania promieniowania.

3. Pomiary mocy dawki promieniowania.

4. Pomiary strumienia neutronów oraz możliwości osłonnych różnych materiałów.

5. Pomiary skażeń promieniotwórczych oraz przeprowadzenie procesu dekontaminacji.

6. Pomiary dozymetryczne w laboratorium radiochemicznym – komory gorące, bramki dozymetryczne, pomiary środowiska pracy, transport radiofarmaceutyku do miejsca stosowania.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)