Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty do wyboru (dedykowane) w semestrze zimowym (S1-CH, S1-PRK-CHAI, S1-CHM) 1200-2024Z-DED-1ST

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
1200-1CHBNORWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zostanie zapoznany zagadnieniami związanymi z transportem, magazynowaniem i usuwaniem jonów metali w organizmach żywych, wiązaniem i aktywacją małych cząsteczek nieorganicznych (typu N2, O2) oraz funkcjonowaniem enzymów redoks. Powinien wykazać się umiejętnością doboru odpowiednich metod chemii fizycznej do badań biomolekuł i układów modelujących metaloenzymy i błony biologiczne.

Pozna podstawy transportu ładunku i masy w układach biologicznych funkcjonowanie enzymatycznych bioogniw i biosensorów.

Strona przedmiotu
1200-1CHINFWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu omawiane będą podstawowe metody fizykochemiczne oraz metody obliczeniowe dostarczające danych mających zastosowanie w farmakologii: skrining wirtualny, techniki eksploracji danych oraz QSAR. Przedstawione zostaną repozytoria związków biologicznie czynnych oraz wykorzystanie ich w projektowaniu leków.

Strona przedmiotu
1200-1CHINFLZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z repozytoriami danych o znaczeniu farmakologicznym, ich analizą i wykorzystaniem w projektowaniu leków. Wykorzystując podstawowe techniki eksploracji danych student zapozna się z procesem projektowania leku w oparciu o deskryptory molekularne.

Strona przedmiotu
1200-1ELTERMZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie związków między właściwościami atomów i cząsteczek a właściwościami układów makroskopowych i zdobycie umiejętności obliczania funkcji termodynamicznych dla układów chemicznych

Strona przedmiotu
1200-1ETEKOM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest połączenie kompetencji merytorycznych uzyskanych przez studentów w trakcie kursów dotyczących głównych poddziedzin chemii z kompetencjami językowymi dotyczącymi terminologii chemicznej w języku angielskim. Pozwoli to na zaliczenie co najmniej jednego z wybranych modułów europejskiego testu kompetencji EChemTest. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z zakresem materiału obowiązującym dla testów z podstawowych dziedzin chemii dla poziomu studiów licencjackich, a także z aspektami technicznymi dotyczącymi przystępowania do w/w testów.

Strona przedmiotu
1200-2EN-ISMTER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie związków między właściwościami atomów i cząsteczek a właściwościami układów makroskopowych i zdobycie umiejętności obliczania funkcji termodynamicznych dla układów chemicznych

Strona przedmiotu
1200-1MNUMWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody numeryczne i statystyczne używane w rozwiązywaniu problemów spotykanych w różnych działach chemii i w naukach pokrewnych.

Strona przedmiotu
1200-1MNUMLZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomości zdobyte podczas wykładu będą wykorzystane praktycznie w laboratorium komputerowym do rozwiązania przykładowych zagadnień numerycznych z chemii i nauk pokrewnych. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia z własnymi komputerami.

Strona przedmiotu
1200-1PPROGWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane będą zasady formułowania algorytmów oraz tworzenia kodu źródłowego programów na ich podstawie, a także składnia języka Python, przydatne biblioteki, podstawowe rodzaje struktur danych i metody ich wizualizacji.

Strona przedmiotu
1200-1PPROGLZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka formułowania algorytmów. Zapis algorytmów numerycznych dotyczących zagadnień chemicznych i fizycznych w postaci kodu w języku programowania Python. Uruchamianie i diagnostyka programów w otoczeniu Microsoft Windows.

Strona przedmiotu
1200-1POLZAWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu są materiały polimerowe: homopolimery, kopolimery i nanokompozyty polimerowe. Przedstawiony jest podział materiałów polimerowych pod względem ich budowy chemicznej, struktury fizycznej i właściwości mechanicznych. Podstawowe pojęcia w chemii polimerów, mechanizmy polimeryzacji, sposoby jej prowadzenia. Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa w procesach modyfikacji powierzchni (nano)materiałów. Dyskutowane są modele teoretyczne budowy łańcucha polimerowego i techniki pomiaru stopnia polimeryzacji, parametrów strukturalnych łańcucha polimerowego i wynikające z nich makroskopowe właściwości tych materiałów. Omówione zostaną metody identyfikacji, techniki przetwarzania i zastosowania polimerów w technice i życiu codziennym. Przedstawione zostaną kopolimery blokowe o zdolności do samoorganizacji, tworzące periodycznie uporządkowane struktury przestrzenne wykorzystywane do syntezy nanostrukturalnych membran i pokryć powierzchniowych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)