Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-PRK-CHS, S2-PRK-CHM) 1200-2024Z-MON

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
1200-2MON17Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu omówienie procesów chemicznych odpowiedzialnych za różnice w skuteczności konkretnych leków u różnych pacjentów. Przedstawione zostaną także praktyczne metody pozwalające na dobieranie leku do konkretnego pacjenta, a nie tylko do konkretnej choroby.

Strona przedmiotu
1200-2MON23Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje tematy związane z rozwojem nowych materiałów porowatych, ze szczególnym uwzględnieniem kowalencyjnych szkieletowych struktur organicznych (covalent organic frameworks, COFs) i historii materiałów porowatych, strategii syntezy oraz aspektów, które sprawiają, że COFs nadają się do magazynowania energii jako półprzewodniki, baterie i ogniwa paliwowe.

Strona przedmiotu
1200-2MON2Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy przeglądu elektrochemicznych źródeł energii - ogniw i akumulatorów oraz analizy ich wpływu na środowisko.Przedstawiona została historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem. Szeroko zostały omówione perspektywy zastosowań ogniw w technice wraz z nowymi koncepcjami elektrochemicznych źródeł energii i ich zastosowań.

Strona przedmiotu
1200-2MON21Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstaw optyki molekularnej i spektroskopii laserowej ze szczególnym uwzględnieniem femtosekundowej dynamiki molekularnej oraz kinetyki reakcji w czasie rzeczywistym

Strona przedmiotu
1200-2MON18Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dla szerokiego grona odbiorców wyjaśniający i omawiający zjawiska oraz zagadnienia związane z grafenem. Ze względu na tematykę ma interdyscyplinarny charakter na pograniczu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej.

Strona przedmiotu
1200-2MON22Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdisciplinary lecture addressed to the participants with different background: chemistry, physics, biology, human science, etc. Provides an introduction to the marine microplastics and presents the scientific state-of-art in this domain.

Strona przedmiotu
1200-2MON5Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu wykładu student powinien wykazać się wiedzą ogólną w zakresie metodologii badań elektrochemicznych ciał stałych (w szczególności warstw ? elektrod modyfikowanych), doboru odpowiednich technik elektroanalitycznych, oraz umiejętnościami wyszukiwania informacji z literatury w tej dziedzinie

Strona przedmiotu
1200-2MON13Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami technik bazujących na efekcie ramanowskim oraz zaprezentowanie przeglądu zastosowań metod spektroskopii ramanowskiej w przemyśle, nauce i sztuce. Szczególny nacisk położony będzie na zastosowania biologiczne i biomedyczne (tj. w medycynie, farmacji i kryminalistyce)

Strona przedmiotu
1200-2MON6Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność rozpoznawania istotnych lokalnych zmian w wielocząsteczkowych strukturach białkowych i DNA. Przewidywanie zmian struktury peptydów, DNA i enzymów na skutek oddziaływania z jonami metali. Przewidywanie efektywności mediatorów biosensorowych na podstawie ich własności elektrochemicznych i reakcji redoks enzymu.

Strona przedmiotu
1200-2MON8Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie podstawowych wiadomości na temat teorii sprzężonych klasterów i jej zastosowań do obliczeń kwantowochemicznych

Strona przedmiotu
1200-2MON1Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadzający w dziedzinę nanotechnologii. Przedstawione zostaną wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące nanotechnologii jak synteza, charakteryzacja i zastosowania nanomateriałów, techniki badawcze, nanomanipulacja, zagrożenia zdrowotne, etc.

Bliżej – jako przykład nanomateriałów – zaprezentowane będą nowe nanostruktury węglowe.

Strona przedmiotu
1200-2MON20Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zaprezentowane będą aktualne metody syntezy oraz zastosowania organiczno-nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych w chemii, biologii i medycynie. Poruszona zostanie tematyka związana zarówno z syntezą, charakterystyką, jak i konkretnymi zastosowaniami nanomateriałów hybrydowych w biologii, dostarczaniu leków oraz fotonice.

Strona przedmiotu
1200-2MON14Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest adresowany do osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę o spektroskopii w podczerwieni o zagadnienia wykraczające poza kursowe wykłady ze spektroskopii – w szczególności o zastosowania spektroskopii w podczerwieni w analizie nowych materiałów, naukach biologicznych i kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
1200-2MON7Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych. W trakcie wykładu omawiane są syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy, reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz, izomeryzacja z udziałem izomeraz, hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy, a także syntezy organiczne katalizowane przez lipazy.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)