Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 88 dni temu
1st_CHM_11_07

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW  1-GO STOPNIA - CHEMIA MEDYCZNA

* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studia -> Chemia medyczna umieszczony jest plan zajęć  oraz obowiązujący studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2018 r. program studiów.

* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych. Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się  wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.

* przedmioty dla pierwszego semestru są podzielone na 2 grupy: Przedmioty minimum programowego i Przedmioty z minimum programowego – zamienniki.

* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.

* w trakcie studiów pierwszego stopnia student kierunku Chemia medyczna ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS oraz uzyskać zaliczenie trzech semestrów  zajęć z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS.

* studenci  Wydziału Chemii nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii. Studenci, którzy dokonają takiego wyboru będą z tych przedmiotów usunięci.

Przy rejestracji na przedmioty prosimy zwrócić szczególną uwagę na to aby:

- wybrać tylko jedną matematykę poziom „A” lub poziom „B”

- wykład i proseminarium Chemia ogólna i wykład i proseminarium General Chemistry (prowadzone w języku angielskim) są przedmiotami równoważnymi, to znaczy że należy wybrać jeden z nich.

* na „Szkolenie BHP” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” studenci będą zapisywani przez Dziekanat Studencki.

* na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty z języka obcego oraz WF  prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa. Lektorat nie jest dla studentów przedmiotem obowiązkowym. Student najpóźniej w 5 semestrze 3 roku powinien zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2. Jeżeli nie będzie to egzamin z języka angielskiego to student musi obowiązkowo w trakcie studiów zaliczyć jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.

Opiekunem pierwszego roku Chemii medycznej jest dr Karolina Piecyk,  adres e-mail: kpiecyk@chem.uw.edu.pl

 

* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.