Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 312 dni temu
INFORMACJE DLA STUDENTÓW I-GO SEMESTRU

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW 1-GO STOPNIA - CHEMIA MEDYCZNA* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studenci -> Studia I stopnia (inżynierskie) -> Chemia medyczna umieszczony jest program studiów oraz plan zajęć dla studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2023 r.

* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych. Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się

wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.

* przedmioty dla pierwszego semestru są podzielone na 2 grupy: Przedmioty minimum programowego i Przedmioty z minimum programowego – zamienniki.

* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.

* w trakcie studiów pierwszego stopnia student kierunku Chemia medyczna ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS, uzyskać zaliczenie trzech semestrów zajęć z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS oraz zaliczyć lektoraty uzyskując 8 ECTS.

* studenci Wydziału Chemii nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii z wyjątkiem przedmiotu Chór Wydziału Chemii I. Osoby, które dokonają takiego wyboru, zostaną z tych przedmiotów usunięte.

* wykład i proseminarium Chemia ogólna i wykład i proseminarium General Chemistry (prowadzone w języku angielskim) są przedmiotami równoważnymi, to znaczy że należy wybrać jeden z nich.

* prowadzący przedmiot Technologie informacyjne i komunikacyjne przekaże informację dotyczącą sposobu realizacji wykładu z tego przedmiotu.

* na Szkolenie BHP, Podstawy ochrony własności intelektualnej oraz Szkolenie biblioteczne studenci będą zapisywani przez Dziekanat Studencki.

* na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty z języka obcego oraz WF prosimy rejestrować się na stronie https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php – rejestracja żetonowa. Student najpóźniej w 5 semestrze (3 rok) powinien zdać egzamin z języka obcego na poziomie minimum B2. Jeżeli nie będzie to egzamin z języka angielskiego to student musi obowiązkowo w trakcie studiów zaliczyć jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie minimum B1.


Opiekunem pierwszego roku Chemii medycznej jest dr Karolina Piecyk

e-mail: kpiecyk@chem.uw.edu.pl


* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem studenckim.


ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)