Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 97 dni temu
e
INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW  1-GO STOPNIA – ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studia -> Energetyka i chemia jądrowa  umieszczony jest plan zajęć .
 
* program studiów znajduje się na stronie internetowej Wydziału Chemii UW -> Studia ->  Energetyka i chemia jądrowa -> Portal kierunku Energetyka i chemia jądrowa --> Studia --> Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.
 
* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych.  Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się
  wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.
 
* studenci  kierunku Energetyka i chemia jądrowa nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii i przez Wydział Fizyki. Osoby, które dokonają takiego wyboru zostaną z tych przedmiotów usunięte.
 
* większość zajęć w pierwszym roku studiów studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa będą realizować na Wydziale Fizyki.
 
* wszelkie sprawy związane z przebiegiem studiów będzie prowadził Dziekanat Studencki Wydziału Chemii.
 
* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.
 
* w trakcie studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 9 ECTS i nie więcej niż 12 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS, uzyskać zaliczenie trzech semestrów  zajęć z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS oraz zaliczyć lektoraty uzyskując 8 ECTS.
 
* na „Szkolenie BHP” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” studenci będą zapisywani przez Dziekanat Studencki.
 
* prowadzący przedmiot  Technologie informacyjne i komunikacyjne przekaże informację dotyczącą sposobu realizacji wykładu z tego przedmiotu.
 
* na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty z języka obcego oraz WF prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa. Obowiązkowo student powinien zaliczyć egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w czwartym semestrze (na drugim roku studiów).
 
Opiekunem pierwszego roku jest dr Katarzyna Pałka, adres e-mail: opiekunkp1@chem.uw.edu.pl
 
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.