Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 88 dni temu
1st_ECHJ_11_07

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU ENERGETYKI I CHEMII JĄDROWEJ (3-LETNIE LICENCJACKIE)

* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studia -> Energetyka i chemia jądrowa chemia  umieszczony jest plan zajęć .

 
* program studiów znajduje się na stronie internetowej Wydziału Chemii UW -> Studia ->  Energetyka i Chemia jądrowa -> Portal kierunku Energetyka i Chemia jądrowa -> Studia -> Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickiego 2018/2019.

 
* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych.  Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się

  wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.

 
* studenci  kierunku Energetyka i chemia jądrowa nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii i przez Wydział Fizyki. Osoby, które dokonają takiego wyboru zostaną z tych przedmiotów usunięte.

 
* większość zajęć w pierwszym semestrze studenci Energetyki i Chemii jądrowej będą realizować na Wydziale Fizyki.

 
* studenci Energetyki i Chemii Jądrowej będą rozliczani semestralnie.

 
* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co  najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.

 
* w trakcie studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 9 ECTS i nie więcej niż 12 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS oraz uzyskać zaliczenie trzech semestrów  zajęć z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS.

 
* wszelkie sprawy związane z przebiegiem studiów będzie prowadził Dziekanat Studencki Wydziału Chemii.

 
* na „Szkolenie BHP” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” studenci będą zapisywani przez Dziekanat Studencki.

 
* na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty z języka obcego oraz WF prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa. Lektorat nie jest dla studentów przedmiotem obowiązkowym. Obowiązkowo student powinien zaliczyć egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w czwartym semestrze (na drugim roku studiów).

 
Opiekunem pierwszego roku jest dr Katarzyna Pałka, adres e-mail: opiekunkp1@chem.uw.edu.pl

 

* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.