Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 17 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 30 dni temu
ECHJ_1st
INFORMACJE DLA STUDENTÓW 2-GO SEMESTRU KIERUNKU ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA* prosimy zapoznać się z planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Wydziału Chemii i tak wybrać grupy zajęciowe aby nie powstawały konflikty tzn. by zajęcia nie pokrywały się godzinowo.

 
* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami
 
* przypominamy aby w rejestracji żetonowej nie zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki. Studenci, którzy dokonają takiego wyboru będą z tych przedmiotów usunięci.
 
* Opiekunem pierwszego roku jest dr Katarzyna Pałka, adres mailowy: opiekunkp1@chem.uw.edu.pl
 
* Brak miejsc na przedmioty prosimy zgłaszać w dziekanacie studenckim.
 
* W przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.