Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 1 godz. 50 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 312 dni temu
INFORMACJE DLA STUDENTÓW I-GO SEMESTRU

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW 1-GO STOPNIA - CHEMIA


* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studenci -> Studia l stopnia (licencjackie) -> Chemia I stopień, umieszczony jest program studiów oraz plan zajęć dla studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2023 r.

* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych. Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się

wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.

* przedmioty dla pierwszego semestru są podzielone na 2 grupy: Przedmioty minimum programowego i Przedmioty z minimum programowego – zamienniki.

* obowiązkowe kolokwia z matematyki i fizyki odbywają się w czwartki w przedziale godzinowym 17-20 (nie należy rejestrować się na zajęcia odbywające się w tych godzinach). Dokładne godziny kolokwiów podane będą na stronie opiekuna roku.

* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.

* w trakcie studiów pierwszego stopnia student kierunku Chemia ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 9 ECTS i nie więcej niż 12 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS, uzyskać zaliczenie trzech semestrów zajęć z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS oraz zaliczyć lektoraty uzyskując 8 ECTS.

* studenci Wydziału Chemii nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii z wyjątkiem przedmiotu Chór Wydziału Chemii I. Studenci, którzy dokonają takiego wyboru będą z tych przedmiotów usunięci.


Przy rejestracji na przedmioty prosimy zwrócić szczególną uwagę na to aby:

- wybrać TYLKO JEDNĄ MATEMATYKĘ – poziom „0” lub poziom „A” lub poziom „B”

- wybrać TYLKO JEDNĄ FIZYKĘ – poziom „0” lub poziom „A” lub poziom „B” lub General Physics I-Mechanics”

- prowadzący przedmiot TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE przekaże informację dotyczącą sposobu realizacji wykładu z tego przedmiotu.

- przedmioty CHEMIA OGÓLNA (wykład i proseminarium) prowadzone są przez dwóch wykładowców:

prof. dr hab. Marka Orlika (grupy proseminarium 1-6) i prof. dr hab. Pawła Kuleszę (grupy proseminarium 9-11)

Wybierając wykład jednego z wykładowców trzeba koniecznie zapisać się do grupy proseminaryjnej przynależnej do konkretnego wykładowcy.


Wykład i proseminarium Chemia ogólna i wykład i proseminarium General Chemistry (prowadzone w języku angielskim) są przedmiotami równoważnymi, to znaczy że należy wybrać jeden z nich.


* na Szkolenie BHP, Podstawy ochrony własności intelektualnej oraz Szkolenie biblioteczne studenci będą zapisywani przez Dziekanat Studencki.

* na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty z języka obcego oraz WF prosimy rejestrować się na stronie https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php – rejestracja żetonowa. Student najpóźniej w 5 semestrze (3 rok) powinien zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2. Jeżeli nie będzie to egzamin z języka angielskiego to student musi obowiązkowo w trakcie studiów zaliczyć jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie minimum B1.


Opiekunem pierwszego roku kierunku Chemia jest dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska

adres e-mail: jjuhaniewicz@chem.uw.edu.pl


* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem studenckim.

ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)