Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 17 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 30 dni temu
zmit
INFORMACJE DLA STUDENTÓW 2-GO SEMESTRU
ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE
 

* przedmioty dla drugiego semestru są podzielone na trzy grupy:
Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru i Przedmioty z minimum programowego dla studentów 2-go semestru - zamienniki oraz Przedmioty dedykowane dla studentów studiów pierwszego stopnia - lato.
 
* prosimy zapoznać się z planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Wydziału Chemii i tak wybrać grupy zajęciowe aby nie powstawały konflikty tzn. by zajęcia nie pokrywały się godzinowo.
 
* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.
 
* przypominamy aby w rejestracji żetonowej nie zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii. Studenci, którzy dokonają takiego wyboru będą z tych przedmiotów usunięci.
 
* Opiekunem 1-go roku ZMIiTP jest dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska
   adres mailowy: jjuhaniewicz@chem.uw.edu.pl
 
* Brak miejsc na przedmioty prosimy zgłaszać w dziekanacie studenckim.
 
* W przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.