Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 88 dni temu
1st_ZMITP_11_07

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW 1-GO STOPNIA

ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE

* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studia -> ZMITP  umieszczony jest plan zajęć  oraz obowiązujący studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2018 r. informator dla kierunku ZMITP od roku akademickiego 2017/2018.

* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych. Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się  wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.

* przedmioty dla pierwszego semestru są podzielone na 2 grupy: Przedmioty minimum programowego i Przedmioty z minimum programowego – zamienniki.

* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.

* w trakcie studiów pierwszego stopnia student kierunku Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS oraz uzyskać zaliczenie trzech semestrów  zajęć z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS.

* studenci  Wydziału Chemii nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii. Osoby, które dokonają takiego wyboru zostaną z tych przedmiotów usunięte.

Przy rejestracji na przedmioty prosimy zwrócić szczególną uwagę na to aby:

- wybrać tylko jedną matematykę – poziom „0” lub poziom „A” lub poziom „B”

- wybrać tylko jedną fizykę – poziom „0” lub poziom „A” lub poziom „B” lub General Physics I-Mechanics”

- przedmioty Chemia ogólna (wykład i proseminarium grupy 1-7) dla kierunku ZMIiTP prowadzone są przez  prof. M.Orlika

Wykład i proseminarium Chemia ogólna i wykład i proseminarium General Chemistry (prowadzone w języku angielskim) są przedmiotami równoważnymi, to znaczy że należy wybrać jeden z nich.

 * na „Szkolenie BHP” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” studenci będą zapisywani przez Dziekanat Studencki.

 * na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty z języka obcego oraz WF prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa. Lektorat nie jest dla studentów przedmiotem obowiązkowym. Student najpóźniej w 5 semestrze 3 roku powinien zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2. Jeżeli nie będzie to egzamin z języka angielskiego to student musi obowiązkowo w trakcie studiów zaliczyć jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.

Opiekunem pierwszego roku Zaawansowanych metod instrumentalnych i technik pomiarowych jest dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska

adres e-mail: jjuhaniewicz@chem.uw.edu.pl

  
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.