Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 88 dni temu
2st_ECHJ_11_07

INFORMACJE DLA STUDENTÓW  SEMESTRU 1M ENERGETYKI I CHEMII JĄDROWEJ (2-LETNIE MAGISTERSKIE)

*  na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce studia -> Energetyka i Chemia Jądrowa chemia  umieszczony jest plan zajęć .

* program studiów znajduje się na stronie internetowej Wydziału Chemii UW ->  studia ->   Energetyka i Chemia Jądrowa ->  portal kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa ->  studia ->  Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickiego 2018/2019.

* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych.  Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się  wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.

* studenci kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa będą rozliczani semestralnie.

* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.

* w trakcie studiów drugiego stopnia student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS.

* na przedmioty ogólnouniwersyteckie prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa.

* UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE

Studenci studiów II-go stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach bloku pedagogicznego. Po ukończeniu kursu student otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Informacje o przedmiotach bloku pedagogicznego znajdują się w zakładce studia ->  chemia ->  Informator o studiach II-go stopnia od roku akademickiego 2018/2019.

Student, który zdecyduje się na uczestniczenie w zajęciach bloku pedagogicznego musi zarejestrować się na przedmioty:

Dydaktyka chemii1, Zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz Pedagogika dla Chemii część 1– za pośrednictwem USOSweba Wydziału Chemii

* wszelkie sprawy związane z przebiegiem studiów będzie prowadził Dziekanat Studencki Wydziału Chemii.

 

Opiekunem pierwszego roku jest dr hab. Michał Grdeń, adres e-mail: mgrden@chem.uw.edu.pl

 

* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.