Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 97 dni temu
2e
INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW  2-GO STOPNIA – ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
*  na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce studia -> Energetyka i Chemia Jądrowa chemia  umieszczony jest plan zajęć .
 
* program studiów znajduje się na stronie internetowej Wydziału Chemii UW ->  studia ->   Energetyka i Chemia Jądrowa ->  portal kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa ->  studia ->  Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.
 
* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych. 
 
* sprawy związane z przebiegiem studiów prowadzi Dziekanat Studencki Wydziału Chemii.
 
* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.
 
* w trakcie studiów drugiego stopnia student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS.
 
* na przedmioty ogólnouniwersyteckie prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa.
 
 
Opiekunem pierwszego roku jest dr hab. Michał Grdeń,  adres e-mail: mgrden@chem.uw.edu.pl
 
 
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.