Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 125 dni temu
echj2

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW  2-GO STOPNIA – ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

*  na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce studia -> Energetyka i Chemia Jądrowa chemia  umieszczony jest plan zajęć .
 
* program studiów znajduje się na stronie internetowej Wydziału Chemii UW ->  studia ->   Energetyka i Chemia Jądrowa ->  portal kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa ->  studia ->  Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.
 
* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych.  Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się  wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.
 
* studenci kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa będą rozliczani semestralnie. Sprawy związane z przebiegiem studiów prowadzi Dziekanat Studencki Wydziału Chemii.
 
* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.
 
* w trakcie studiów drugiego stopnia student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS.
 
* na przedmioty ogólnouniwersyteckie prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa.
   
* UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE
Studenci studiów II-go stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach bloku pedagogicznego. Po ukończeniu kursu student otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Informacje o przedmiotach bloku pedagogicznego znajdują się w zakładce studia ->  chemia ->  Informator o studiach II-go stopnia od roku akademickiego 2019/2020.
Student, który zdecyduje się na uczestniczenie w zajęciach bloku pedagogicznego musi zarejestrować się na przedmioty:
Dydaktyka chemii1, Zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz Pedagogika dla Chemii część 1– za pośrednictwem USOSweba Wydziału Chemii
 
   
Opiekunem pierwszego roku jest dr hab. Michał Grdeń, adres e-mail: mgrden@chem.uw.edu.pl
 
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.