Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 97 dni temu
CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 2ch
INFORMACJE DLA STUDENTÓW   STUDIÓW II-go STOPNIA - CHEMIA
* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce studia -> chemia II stopień, umieszczony jest plan zajęć oraz program studiów dla studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2020 r.
 
* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.
 
* w trakcie studiów drugiego stopnia student ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS.
 
* każdy student semestru 1M z bloku 1 lub 3-8, zobowiązany jest  wybrać jeden z dwóch przedmiotów: Biochemia - Laboratorium (30 h) lub Pracownia z Biochemii (45h). Oba przedmioty nie różnią się poziomem tylko liczbą zajęć (Na Pracowni są dwa spotkania więcej, które poświęcone są wykonaniu dwóch dodatkowych ćwiczeń). Są to przedmioty równoważne. Dla studentów bloku 2 obowiązkowa jest Pracownia z Biochemii.
 
Prosimy studentów o zapoznanie się z programem studiów i dokonanie odpowiednich wyborów przedmiotów w trakcie trwania rejestracji na semestr zimowy 2020/2021.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących programu prosimy o kontakt z dziekanatem studenckim.
 
* opiekunem pierwszego roku jest dr Elżbieta Winnicka, adres e-mail: opiekunew1@chem.uw.edu.pl
 
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.