Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 17 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 30 dni temu
CH_2st
INFORMACJE DLA STUDENTÓW  SEMESTRU 2M STUDIÓW 2 STOPNIA (2-LETNIE MAGISTERSKIE)
 

* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.

 
* przypominamy aby w rejestracji żetonowej nie zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii. Studenci, którzy dokonają takiego wyboru będą z tych przedmiotów usunięci.
 
* UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE
Studenci uczestniczący w zajęciach bloku pedagogicznego, którzy rozpoczęli realizację bloku w semestrze 1M  rejestrują się na przedmioty:
Dydaktyka chemii 2, Psychologia konwersatorium, Praktyki szkolne, Pedagogika dla chemii cz.2,  Praktyki pedagogiczne dla chemii – za pośrednictwem USOSweba Wydziału Chemii,
Psychologia dla nauczycieli (Chemia) oraz Emisja głosu i techniki mowy  – ze strony główniej UW – dla studentów – systemy i serwisy – rejestracje żetonowe.
 
* opiekunem pierwszego roku jest dr Elżbieta Winnicka, adres mailowy: opiekunew1@chem.uw.edu.pl
 
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.