Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 24 minuty temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 87 dni temu
ch2
INFORMACJE DLA STUDENTÓW  SEMESTRU 1M STUDIÓW II-go STOPNIA (2-LETNIE MAGISTERSKIE)
* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce studia -> chemia,  umieszczony jest plan zajęć  oraz obowiązujący studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2019 r. Informator o studiach II-go stopnia od roku akademickiego 2019/2020.
 
* warunkiem zaliczenia semestru studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego semestru, zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.
 
* w trakcie studiów drugiego stopnia student ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS.
 
* każdy student semestru 1M z bloku 1 lub 3-8, zobowiązany jest  wybrać jeden z dwóch przedmiotów: Biochemia - Laboratorium (30 h) lub Pracownia z Biochemii (45h). Oba przedmioty nie różnią się poziomem tylko liczbą zajęć (Na Pracowni są dwa spotkania więcej, które poświęcone są wykonaniu dwóch dodatkowych ćwiczeń). Są to przedmioty równoważne. Dla studentów bloku 2 obowiązkowa jest Pracownia z Biochemii.
 
Prosimy studentów o zapoznanie się z programem studiów i dokonanie odpowiednich wyborów przedmiotów w trakcie trwania rejestracji na semestr zimowy 2019/2020.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących programu prosimy o kontakt z dziekanatem studenckim.
 
* UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE
Studenci studiów II-go stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach bloku pedagogicznego. Po ukończeniu kursu student otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do nauczania  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Informacje o przedmiotach bloku pedagogicznego znajdują się w Informatorze dla studiów II-go stopnia.
Student, który zdecyduje się na uczestniczenie w zajęciach bloku pedagogicznego musi zarejestrować się na przedmioty:
Dydaktyka chemii 1, Zasady pracy w laboratorium chemicznym i Pedagogika dla chemii część 1 – za pośrednictwem USOSweba Wydziału Chemii.  
 
 
* opiekunem pierwszego roku jest dr Elżbieta Winnicka
   adres e-mail: opiekunew1@chem.uw.edu.pl

 
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.