Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 312 dni temu
INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1M SEMESTRU STUDIÓW 2 STOPNIA (2-LETNIE MAGISTERSKIE)

INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II-go STOPNIA - CHEMIA

* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studenci -> Studia II stopnia (magisterskie) -> chemia II stopień, umieszczony jest program studiów oraz plan zajęć dla studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2023 r.


* studenci rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych.


* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.


* w trakcie studiów drugiego stopnia student ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS.


* na przedmioty ogólnouniwersyteckie należy rejestrować się na stronie https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php – rejestracja żetonowa. Studenci Wydziału Chemii nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii z wyjątkiem przedmiotu Chór Wydziału Chemii I. Osoby, które dokonają takiego wyboru, zostaną z tych przedmiotów usunięte.


* każdy student pierwszego semestru z bloku 1 lub 3-6, zobowiązany jest wybrać jeden z dwóch przedmiotów: Biochemia - Laboratorium (30 h) lub Pracownia z Biochemii (45h). Oba przedmioty nie różnią się poziomem tylko liczbą zajęć (na Pracowni są dwa spotkania więcej, które poświęcone są wykonaniu dwóch dodatkowych ćwiczeń). Są to przedmioty równoważne. Dla studentów bloku 2 obowiązkowa jest Pracownia z Biochemii.


Opiekunem pierwszego roku jest dr Elżbieta Winnicka, adres e-mail: opiekunew1@chem.uw.edu.pl


* w przypadku wątpliwości dotyczących programu studiów oraz w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem studenckim.


ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)