Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 97 dni temu
chai
INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW 1-GO STOPNIA - CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA
* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studia -> Chemiczna Analiza Instrumentalna,  umieszczony jest plan zajęć oraz program studiów dla studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2020 r.
* studenci pierwszego semestru rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych. Zapisani studenci będą mieli możliwość wymienienia się               wzajemnie miejscami w grupach, które są już zapełnione. Ten mechanizm nazywa się giełdą i będzie czynny od początku rejestracji.
* przedmioty dla pierwszego semestru są podzielone na 2 grupy: Przedmioty minimum programowego i Przedmioty z minimum programowego – zamienniki.
* obowiązkowe kolokwia z matematyki i fizyki odbywają się w czwartki w przedziale godzinowym 17-20 (nie należy rejestrować się na zajęcia odbywające się w tych godzinach). Dokładne godziny kolokwiów podane będą na stronie opiekuna roku.
* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.
* w trakcie studiów pierwszego stopnia student kierunku Chemiczna analiza instrumentalna ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS, uzyskać zaliczenie trzech semestrów  zajęć z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS oraz zaliczyć lektoraty uzyskując 8 ECTS.
* studenci  Wydziału Chemii nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii. Osoby, które dokonają takiego wyboru zostaną z tych przedmiotów usunięte.
 
Przy rejestracji na przedmioty prosimy zwrócić szczególną uwagę na to aby:
- wybrać TYLKO JEDNĄ MATEMATYKĘ – poziom „0” lub poziom „A” lub poziom „B”
- wybrać TYLKO JEDNĄ  FIZYKĘ – poziom „0” lub poziom „A” lub poziom „B” lub General Physics I-Mechanics”
- prowadzący przedmiot  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE przekaże informację dotyczącą sposobu realizacji wykładu z tego przedmiotu.
- przedmioty Chemia ogólna (wykład i proseminarium grupy 1-6) dla kierunku CHAI prowadzone są przez  prof. M.Orlika

Wykład i proseminarium Chemia ogólna i wykład i proseminarium General Chemistry (prowadzone w języku angielskim) są przedmiotami równoważnymi, to znaczy że należy wybrać jeden z nich.
 
* na „Szkolenie BHP” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” studenci będą zapisywani przez Dziekanat Studencki.
* na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty z języka obcego oraz WF prosimy rejestrować się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – rejestracja żetonowa. Student najpóźniej w 5 semestrze 3 roku powinien zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2. Jeżeli nie będzie to egzamin z języka angielskiego to student musi obowiązkowo w trakcie studiów zaliczyć jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.
 
Opiekunem pierwszego roku kierunku Chemiczna analiza instrumentalna jest  dr Emilia Stelmach
adres e-mail:  ewoznica@chem.uw.edu.pl
 
* w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. studenckich.