Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 312 dni temu
INFORMACJE DLA STUDENTÓW I-GO SEMESTRU

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1-GO SEMESTRU STUDIÓW 2-GO STOPNIA – RADIOGENOMIKA* na stronie internetowej Wydziału Chemii UW w zakładce Studenci -> Studia II stopnia (magisterskie) -> Radiogenomika II stopień, umieszczony jest program studiów oraz plan zajęć dla studentów, którzy rozpoczynają studia od 1 października 2023 r.


* studenci rejestrują się bezpośrednio do grup zajęciowych.


* warunkiem zaliczenia 1 roku studiów (dwa semestry) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego roku, zdobycie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami.


* w trakcie studiów drugiego stopnia student ma obowiązek uzyskać nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie OG-UN), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS.


* na przedmioty ogólnouniwersyteckie należy rejestrować się na stronie https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php – rejestracja żetonowa. Studenci Wydziału Chemii nie mogą zapisywać się na przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii z wyjątkiem przedmiotu Chór Wydziału Chemii I. Osoby, które dokonają takiego wyboru, zostaną z tych przedmiotów usunięte.


Opiekunem pierwszego roku jest dr Emilia Stelmach, adres e-mail:

e-mail: opiekun1rokchemia@uw.edu.pl


* w przypadku wątpliwości dotyczących programu studiów oraz w przypadku problemów technicznych dotyczących rejestracji prosimy kontaktować się z Dziekanatem Studenckim.


ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)