Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
administracja (4)
Adult Education and Developmental Activities Design (1)
African Studies (1)
American Studies
andragogika
antropozoologia (1)
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne (1)
Applied Multilingual and Multicultural Studies (1)
Applied Petroleum Geosciences
Archaeology (Studies in English) (2)
archeologia (12)
architektura przestrzeni informacyjnych (4)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej (1)
Artes Liberales (5)
astronomia (3)
bezpieczeństwo wewnętrzne (8)
bioetyka (1)
biofizyka (1)
bioinformatyka i biologia systemów (2)
biologia (8)
biotechnologia (4)
Business and Management (1)
chemia (14)
chemia jądrowa i radiofarmaceutyki (1)
chemia medyczna (4)
chemia stosowana (2)
chemiczna analiza instrumentalna (2)
Cognitive Science (1)
cyberbezpieczeństwo (1)
Data Science and Business Analytics (2)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (7)
dziennikarstwo i medioznawstwo (9)
dziennikarstwo i medioznawstwo (2)
dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu
edukacja alternatywna z animacją społeczno-kulturalną (1)
edukacja alternatywna z edukacją artystyczną (1)
ekologia (1)
ekonomia (23)
ekonomia (Economics)
energetyka i chemia jądrowa (2)
energetyka jądrowa
etnologia (6)
etnologia i antropologia kulturowa (2)
EU Energy and Climate Law (1)
European Administration
European Politics and Economics (1)
europeistyka (3)
europeistyka (9)
europeistyka - studia europejskie (4)
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej
europeistyka-integracja europejska (3)
europejskie studia optyki okularowej i optometrii (2)
europejskie studia ukrainistyczne (1)
fennistyka (3)
filologia (1)
filologia - translatoryka - glottodydaktyka
filologia angielska (7)
filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics) (3)
filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture) (3)
filologia bałtycka (2)
filologia białoruska
filologia białoruska z językiem angielskim (2)
filologia iberyjska (3)
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (3)
filologia nowogrecka (1)
filologia polska (10)
filologia polskiego języka migowego
filologia polskiego języka migowego (2)
filologia romańska (5)
filologia rosyjska
filologia rosyjska
filologia rosyjska (4)
filologia ugrofińska (1)
filologia włoska (4)
filozofia (19)
Finance, International Investment and Accounting (2)
finanse biznesu i rachunkowość (5)
finanse i bankowość
finanse i rachunkowość (4)
finanse i rachunkowość (1)
finanse, inwestycje i rachunkowość (1)
finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting)
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (6)
fizyka (7)
geofizyka w geologii (1)
geografia (8)
geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii (1)
geologia (6)
geologia poszukiwawcza (1)
geologia poszukiwawcza (1)
Geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
geologia stosowana (3)
germanistyka (4)
Global Environment and Development (1)
gospodarka przestrzenna (12)
Graduate Programme in International Relations (1)
Graduate Programme in Political Science (1)
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (1)
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (1)
helwetologia – studia szwajcarskie (1)
hispanistyka stosowana (1)
historia (16)
historia i kultura Żydów (4)
historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej (1)
historia sztuki (10)
History of Ancient Mediterranean Civilizations (1)
Humanitarian Action (1)
hungarystyka (3)
iberystyka (2)
iberystyka: hispanistyka (1)
iberystyka: portugalistyka (1)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (12)
informatyka (5)
informatyka i ekonometria (5)
informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics)
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands (1)
International Business Program (2)
International Economics (2)
International Legal Communication (1)
International Management and Intercultural Communication – Global MBA (1)
International Studies in Philosophy (1)
inżynieria nanostruktur (2)
inżynieria obliczeniowa (1)
inżynieria obliczeniowa (1)
język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem (1)
językoznawstwo (6)
Journalism and Information Studies
kierunek lekarski (1)
kognitywistyka
kognitywistyka (4)
komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka (1)
kryminalistyka i nauki sądowe (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna (1)
kryminologia (3)
kulturoznawstwo (5)
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (2)
kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (4)
kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
kulturoznawstwo Azji i Afryki
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej (3)
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (2)
kultury Śródziemnomorza (1)
Language Science and Technology (1)
lingwistyka stosowana (10)
lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka
literaturoznawstwo (9)
logistyka i administrowanie w mediach (7)
logistyka mediów
logopedia ogólna i kliniczna (3)
logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Machine Learning (1)
makrokierunek energetyka i chemia jądrowa
makrokierunek filologiczno-kulturoznawczy
makrokierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna
makrokierunek zarządzanie środowiskiem
Master in Food Systems (1)
matematyka (5)
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
międzykulturowe studia filologiczne (1)
międzywydziałowe studia ochrony środowiska (3)
Migration Studies and New Societies (1)
muzykologia (9)
nanoinżynieria (2)
nauczanie fizyki (1)
nauczanie języków obcych (3)
nauczanie języków obcych (35)
nauki o bezpieczeństwie (4)
nauki o polityce (8)
nauki o polityce publicznej (4)
nauki o rodzinie (1)
nauki o sztuce (5)
ochrona przyrody
ochrona środowiska (4)
ochrona środowiska (4)
ochrona zwierząt
optometria (1)
organizowanie rynku pracy (3)
Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies (1)
orientalistyka (25)
orientalistyka – afrykanistyka (2)
orientalistyka – arabistyka (2)
orientalistyka – egiptologia (2)
orientalistyka – hebraistyka (2)
orientalistyka – indologia (2)
orientalistyka – iranistyka (2)
orientalistyka – japonistyka (4)
orientalistyka – koreanistyka (3)
orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego (2)
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia (2)
orientalistyka – sinologia (4)
orientalistyka – turkologia (2)
pedagogika (2)
pedagogika (7)
pedagogika małego dziecka (4)
pedagogika nauczycielska (2)
pedagogika nauczycielska (2)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
pedagogika specjalna (2)
pedagogika specjalna i edukacja społeczna
pedagogika społeczno - wychowawcza
Physics (Studies in English) (1)
politologia (24)
polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze (1)
polityka publiczna (1)
polityka społeczna (8)
polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym (1)
praca socjalna (3)
prawo (16)
prawo finansowe i skarbowość (1)
profilaktyka społeczna i resocjalizacja (6)
projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego (1)
psychologia (21)
publikowanie współczesne (5)
Quantitative Finance (2)
Quantum Physics and Chemistry – Individual Research Studies (1)
rachunkowość i controlling (1)
radiogenomika (1)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - j. ang, j. franc., j. niem.)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - klas., Kulturoznaw. - wiedza o kult., Fil. polska)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - nowogrecka, Historia, Kulturoznawstwo - cywil. śr.)
rekrutacja bez podziału na kierunki (filologia angielska – językoznawstwo, filologia angielska – literatura i kultura)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Ekonomia)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Geologia, Geologia stosowana)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Historia sztuki, Historia, Filologia - filologia klasyczna)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - kult., slawist. zach. poł., Filologia polska)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - slaw., Filol. polska, Filol. - bałtystyka)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - wiedza, Filol. polska, Filol. - bałtystyka)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Pedagogika, Filozofia, Socjologia)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Socjologia, Filologia - filologia nowogrecka, Historia)
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others (1)
resocjalizacja (2)
samorząd terytorialny i polityka regionalna (2)
samorząd terytorialny i rozwój lokalny
slawistyka (4)
Social and Public Policy (1)
socjologia (14)
socjologia cyfrowa (2)
socjologia interwencji społecznych (1)
socjologia stosowana i antropologia społeczna (4)
stosowana psychologia zwierząt (1)
stosunki międzynarodowe (6)
stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska
stosunki międzynarodowe perspektywa europejska
studia amerykanistyczne (12)
studia amerykanistyczne - kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
studia euroazjatyckie (2)
studia filologiczno - kulturoznawcze (2)
studia kanadyjskie (1)
studia miejskie (1)
studia międzydziedzinowe MISH (142)
studia międzykierunkowe MISMaP (4)
studia międzyobszarowe MISH (4)
studia nad słowiańszczyzną wschodnią (15)
studia regionalne i lokalne (1)
studia wschodnie (3)
Sustainable Development (1)
sztuka pisania (3)
sztuki społeczne (2)
ukrainistyka
ukrainistyka z językiem angielskim (2)
umowy bilateralne (1)
Undergraduate Programme in Internal Security
Undergraduate Programme in International Relations (1)
Undergraduate Programme in Political Science (1)
Undergraduate Programme in Political Science
varsavianistyka (1)
zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe (1)
zarządzanie (66)
zarządzanie Big Data (1)
zarządzanie finansami i rachunkowość (5)
zarządzanie i marketing
zarządzanie środowiskiem (1)
zastosowania fizyki w biologii i medycynie (2)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)